KTTO Basın Açıklaması

Kuzey Kıbrıs’ın en önemli kuruluşlarından biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili süreçte yaşanmakta olan gerginlik ve tartışmalar Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyeleri tarafından endişe ile izlenmektedir.

Bu endişelerin, üniversitenin geçmiş yıllarda yaşadığı sorunlardan, bu sorunların ekonomik hayatımızda yarattığı olumsuz etkilerden ve siyasi nitelikli atamaların popülist karakterinden kaynakladığı açıktır. Ne yazık ki, bugüne kadar yapılmış çeşitli atamalar, “yerindelik” ilkesinden daha çok partizan amaçlara öncelik verildiğine ilişkin kanaatlerin güçlenmesine ve bu gibi tartışmaların büyük bir huzursuzluk kaynağı oluşturmasına neden olmuştur.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, özellikle Gazimağusa ama genel olarak bütün Kuzey Kıbrıs’a büyük katkılar sağlayan bir kuruluşumuzdur. DAÜ’nün gelişiminin ülkemize büyük bir tanıtım katkısı ve prestij sağladığı da yadsınamaz bir gerçektir. Buna karşın bu kuruluşumuzun geçmişte yaşadığı sorunlar halkımıza çok pahalıya mal olmuştur. Kamuoyundaki endişelerin, büyük ölçüde geçmişte yaşanmış olan partizanca istihdam, mali yapının bozulması, bunların sonucu olarak üniversitenin varlığının bile tehlikeye düşürülmesi gibi olumsuzluklardan kaynaklandığı unutulmamalı ve “üniversitenin başarılarını devam ettirmesi”, atama sürecinde en önemli ilke olarak ele alınmalıdır.

Yeni rektör atanması sürecinin demokrasi ve hukuk kuralları gözetilerek ilerletilmesi, sorunu ortadan kaldıracak ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Kıbrıs Türk halkına sağladığı katkıların devamını sağlayacaktır. Bu vesile ile, vakıf üniversitelerimizin, hiç geciktirilmeden, bu gibi tartışmalara neden olmayacak şekilde kurumsal yapılanmalarının tamamlanması ve siyasi etkilerden arındırılması gerektiğinin altını da çizmek gerekmektedir.

Bu bağlamda, konu ile ilgili bütün tarafları ve DAÜ’ye rektör atama sürecinde rol oynama kapasitesine sahip olan bütün ilgilileri bu prensiplere bağlı olarak çalışmaya ve DAÜ’nün istikrarına ve gelişimine her şeyden fazla önem vermeye davet ederiz.