EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU

Hükümetin ekonomik sorunlara hemen müdahale etmesi bekleniyor

“Bu ülkenin ekonomisi susmakla yönetilemez.”

Ülkemizde uzun bir süreden beri yaşanan ekonomik durgunluğa, ne yazık ki yılbaşından beri döviz kurlarındaki sürekli artış da eklenmiş ve ekonomik yaşam tam bir krize sürüklenmiştir.

Büyük ölçüde küresel gelişmelerden ve Türkiye’deki siyasal çekişmelerden kaynaklanan döviz krizi, Kıbrıs Türk ekonomisinin kırılgan ve döviz bağımlı yapısı nedeniyle Türkiye’dekinden daha fazla olumsuzluğa neden olmakta; işletmelerimizi ve ailelerimizi derinden etkilemektedir. Bu durumda hükümetimizin olaylara müdahil olması, alınabilecek önlemleri başta Türkiye hükümeti olmak üzere sivil toplum örgütleri ile görüşmesi ve acil olarak bazı uygulamalara yönelmesi beklenirken; ne yazık ki hükümet, ekonomik sorunlar karşısında tam bir acizlik sergilemektedir.

Açıktır ki yaşanmakta olan bu krizin sorumlusu Kıbrıs Türk halkı değildir. Kıbrıs Türk halkının, siyasi çözümsüzlükten, küresel etkilerden ve Türk Lirası’nın değerini olumsuz şekilde etkileyen siyasal çekişmelerden kaynaklanan ekonomik krizden korunabilmesi için KKTC hükümeti ile Türkiye hükümetinin birlikte çalışması koşuldur. Türkiye, bu krize karşın ekonomik gücünü korumaktadır ve Kıbrıs Türk halkına yardım edebilecek başlıca güçtür. KKTC hükümetinin krize karşı bir eylem planı belirlemesi ve bu planı Türkiye ile görüşerek hayata geçirmesi yapılması gerekenlerin esasını oluşturmaktadır.

Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan örgütlerin oluşturduğu Ekonomik Örgütler Platformu, bu doğrultuda hemen harekete geçilmesini talep ederken , bu konuda üzerine düşeni yapmak kararlılığını yetkililerle ve kamuoyu ile paylaşmak istemektedir.

Durum vahimdir ve hükümetin BUGÜN hemen harekete geçmesi gerektirmektedir. Her geçen gün Kıbrıs Türk halkına çıkan fatura büyümekte ve daha fazla insan ve işletme iflasın eşiğine taşınmaktadır. Bu ülkenin ekonomisi susmakla yönetilemez. Kıbrıs Türk halkı, ekonomideki her dalgalanmanın faturasını, hak ettiğinden daha büyük bedellerle ödemek zorunda değildir. Busorumluluk, KKTC hükümetinin omuzlarındadır.

Ekonomik Örgütler Platformu; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’ndan oluşmaktadır.