Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KKTC Meclisi’nde temsilcisi bulunan siyasi partileri, Anayasa değişikliği ile ilgili tartışmaları iç politikaya alet etmemeye çağırdı.

KTTO Başkanı Fikri Toros, bugün mecliste temsilcisi bulunan siyasi parti başkanlarına gönderdiği mektupta “anayasa değişiklikleri ile ilgili tartışma ve çalışmaların geldiği son noktayı hayret ama özellikle de üzüntüyle izlemekte” olduklarını belirtti.
Toros, dört parti başkanına gönderdiği mektupta şöyle dedi:

“KKTC Anayasası’nda bazı değişiklikler yapılmasının gerekli olduğu uzun zamandan beri ve bütün siyasi partilerimiz tarafından üzerinde durulan bir konu haline geldiğine göre, siyasi partilerimizden ve KKTC Meclisi’nden, bu değişiklik tartışmasını Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçları ve çağdaşlaşması temelinde yürütmesini bekliyorduk. Ne yazık ki, anayasa değişiklikleri ile ilgili çalışmaların politize edilerek başka pek çok konu gibi iç siyaset malzemesi haline getirildiğini gözlemlemekteyiz. Bugünkü tartışma ve çekişmelerin, anayasal değişikliklerinin özünden daha çok, siyasi partilerimizin kendi ihtiyaçlarından ve birbirleri ile olan ilişkilerinden kaynaklanan gerekçeler ile sürdürüldüğüne inanmamızı sağlayan olaylara tanık olmaktayız.

Anayasa gibi, Kıbrıs Türk halkının bütününü ve geleceğini ilgilendiren bir hukuk metninin iç siyaset malzemesi
haline getirilmesi, değişikliklerin içeriğinden daha çok zamanlamasının veya nasıl ele alınacağının tartışılması bizleri üzmektedir. Bu süreçte, partilerimizin gündemdeki değişiklikler ile ilgili görüşlerini dinlemek ve kendi görüşlerimizi onlarla paylaşmak ihtiyacı duymaktayız.

KKTC Meclisi’nde tartışılmakta olan anayasa değişikliklerini esas olarak benimsediğimizi, Kıbrıs Türk halkının yönetim kalitesini artıracağına inandığımız değişikliklerin iç politika malzemesi yapılmadan ele alınmasını; bu değişikliklerle ilgili tartışmaların şekilsel olmaktan çıkarılarak anayasal hakların halk tarafından daha fazla özümsenmesini sağlayacak şekilde içerikle ilgili olarak sürdürülmesini ve en erken zamanda referanduma sunulmasını beklediğimizi bilgilerinize getirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.”