Aile şirketlerinin temel sorunları ve çözüm önerileri KTTO’da tartışıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO) “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma – Örnek Vakalarve Büyümenin Finansmanında Kurumsallaşmanın Önemi” konu başlıklı seminer düzenlendi. 
 
KTTO Proje Eğitim ve Araştırma Merkezi (PREAM) ve RADIUS Partners Consulting ve tarafından KTTO Konferans Salonu’nda yer alan seminere yüksek oranda ilgi gösterildi. KTTO üyelerine yönelik olarak düzenlenen workshopta, aile şirketlerinin yaşadığı sorunlar, Türkiye ve dünyadan örnekler verilerek anlatıldı.
 
Seminer üç modülden oluştu
Seminer Uluslararası Ticaret Odası (ICC) Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Amerika’da Junior Chamber International’ın Türkiye kurucu üyelerinden ve halen ODTÜ ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde Kurumsal Yönetim dersleri vernekte olan Dr. Güler Manisalı Darman tarafından verildi. Seminer aile şirketlerinde kurumsal alt yapının oluşturulması, kurumsal yönetime geçiş, büyüme stratejileri ve büyümenin finansmanında kurumsallaşmanın önemi başlıklı üç ana modülden oluştu. Seminerde kobilerde şirketleşmenin önemini, doğru işletmecilik ve yönetim süreçlerinin oturtulması, doğru büyüme stratejilerinin belirlenmesi, şirket ve ailenin stratejik yaklaşımlarında ortak vizyon tespiti, büyümenin finansmanı, doğru finansman kaynaklarına ulaşmada gerekli altyapının hazırlanması, aile ve şirket ilişkilerinin düzenlenmesi,aile anayasasının hazırlanması,aile üyelerinin yönetime hazırlanması ve kazandırılması,profesyonel yöneticilerin oluşturacağı vekil maliyetinin önlenmesi, profesyonel yöneticiler ile aile arasında asimetrik bilgi nedeni ile oluşacak yetki ve çıkar çatışmalarının önlenmesi, iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarının oturtulması konularında bilgiler verildi.
 
Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Eğitimi düzenlenecek
KTTO Proje, Eğitim ve Araştırma Merkezi (PREAM), ileriki tarihlerde Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim konulu seminerin de devamı olacak bir eğitim programı da düzenleneceğini bildirdi. 
 
Aile şirketlerinde Kurumsallaşma  sunumu için tıklayınız