Privacy Policy

Bakanlar Kurulu’nun Hayvansal Üretim Destekleri Konusunda Almış Olduğu Kararın Tadil Edilmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu, Ü(K-I)591-2024 sayı ve 3.4.2024 tarihli kararının Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri başlığı altında yer alan Hayvansal Üretim Destekleri başlıklı 1’inci maddesinin tadil edilmesine karar vermiştir.

Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı yetiştiricilere çiğ süt desteği olarak 1 Mart 2024 tarihinden itibaren SÜTEK’e teslim ettikleri her litre çiğ süt için aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi çiğ süt destekleme ödemesi yapılacaktır.

  Çiğ Süt Nevi Doğrudan Gelir Desteği (TL/Litre) PDO Destek Primi
İNEK SÜTÜ Soğuk 2.80 1.00
Soğutulmuş 2.80
Açık 0.40
KOYUN SÜTÜ Soğuk 6.00 5.00
Soğutulmuş 6.00
Toplama Merkezi 6.00
Açık 6.00
KEÇİ SÜTÜ Soğuk 6.00 5.00
Soğutulmuş 6.00
Toplama Merkezi 6.00
Açık 5.00

 

“Açık Koyun Sütü” ve “Açık Keçi Sütü” DGD Primi Ödemesi Merkezleri”nin devreye girmesine kadar devam edecektir.

İlgili karar için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Dalında Kalan Narenciye Ürününe Destek Ödemesi Yapılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu, 2023-2024 yılı narenciye ürününe destek ödemesi yapılmasına ilişkin karar almıştır.

Bir defaya mahsus olmak kaydıyla, dalında kalan mandalina çeşitlerine 5.500 TL/Ton, limon ürününe 4.500 TL/Ton ve yafa ürününe 5.000 TL/Ton destek yapılacaktır.

Ayrıca konu ürünlerin yapılan tespitler doğrultusunda ekonomik olarak değerlendirilebilecek durumda olan kısmının Cypfruvex Ltd. aracılığıyla ton fiyatı 4.750 TL’den az olmamak şartı ile üreticilerden gelecek talebe bağlı olarak üreticilerin ihracatçı firma ve/veya firmalara satmış oldukları ürün bedelinin konu ihracatçı firma ve/veya firmalar tarafından KKTC Gelir ve Vergi Dairesine yatırılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karar için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Toprak Ürünleri Kurumu’nun Yapacağı Et İthalatında Kamu İhale Yasası Kurallarının Uygulanmaması Hakkında Yasa Gücünde Kararname Hakkında

Sayın Üyemiz,

Toprak Ürünleri Kurumu’nun yapacağı et ithalatında Kamu İhale Yasası kurallarının uygulanmaması hakkında yasa gücünde kararname Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kararnameye göre, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilecek olan et (Donmuş Kuzu Eti Kemiksiz, Donmuş Dana Kıyma) (paketlerde), Kamu İhale Yasası kuralları kapsamı dışında tutulacaktır.

Kurumun Avrupa Birliği Ülkelerinden ithal edeceği donmuş et, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne getirilip soğuk hava depolarında muhafaza edilecek olup, talep üzerine Toprak Ürünleri Kurumu tarafından market ve kasaplara satışı gerçekleştirilecektir.

Söz konusu Kararname 20 Haziran 2024 tarihinde yürürlükten kalkar.

İlgili Yasa Gücünde Kararname için lütfen tıklayınız. 

Saygılarımla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

 

Poliçeler (Değişiklik) Yasası Hakkında

Sayın Üyemiz,

Poliçeler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yasa için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Hakkında

Sayın Üyemiz,

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yasa değişikliği, Şans Oyunları Hizmetleri (Değişiklik) Yasası ile bağlantılı olarak şans oyunları ve müşterek bahis oyunları vergilerinde değişiklikleri içermektedir.

Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasası için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Şans Oyunları Hizmetleri (Değişiklik) Yasası Hakkında

Sayın Üyemiz,

Şans Oyunları Hizmetleri (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yasa için lütfen tıklayınız.

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Poliçeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

 

Poliçeler (Değişiklik) Yasası’nın 3’üncü maddesi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonunda; diğer maddeleri ise bu Yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girecektir.

 

Poliçeler (Değişiklik) Yasası için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

20/2018 Sayılı Organik Tarım Yasası Altında Yapılan Tüzükler Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

20/2018 Sayılı Organik Tarım Yasası altında; 1) Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Tüzüğü, 2) İthalat ve İhracat Kuralları Sevkiyat Depolama ve Satış Üzerindeki Kontrollere İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tüzük ve 3) Organik Üretimde, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Tüzük Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

 

Organik Ürünlerin Etiketlenmesi Tüzüğü için lütfen tıklayınız.

 

İthalat ve İhracat Kuralları Sevkiyat Depolama ve Satış Üzerindeki Kontrollere İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Tüzük için lütfen tıklayınız.

 

Organik Üretimde, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Tüzük için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Erbil – Kerkük – Duhok İş Gezisi Hakkında

Sayın Üyemiz,

 

Uluslararası Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (USİAD) 5-8 Mayıs 2024 tarihlerinde Erbil-Kerkük-Duhok’a iş gezisi düzenleyecektir.

 

Detaylı bilgi ve program için lütfen tıklayınız.

 

Kayıt Rezervasyon Formu için lütfen tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Türkiye İş İnsanları Derneği B2B Etkinliği Hakkında

Sayın  Üyemiz,

27 Nisan 2024 Cumartesi günü İNTİSAD İnternasyonel Türkiye İş İnsanları Derneği tarafından 13:30-15:30 saatleri arasında Kaya Artemis Resort Hotel`de B2B etkinliği gerçekleşecektir. Etkinliğe katılacak olan katılımcı sektörler ile ilgili detaylı bilgi ekte olup, katılım sağlamak isteyen üyelerimizin olması durumunda Yönetim Sekreterimiz Eda Konuralp`le , (228 37 60 –  Dahili 116) telefon numarasından iletişime geçmeleri rica olunur.

 

Saygılarımızla

Kıbrıs Türk Ticaret Odası