Bakanlar Kurulu’ndaki Değişiklik ve Hükümet Yönelimleri Hakkında Basın Bildirsi

Ülkemizde ilk kez kurulan ve KKTC Meclisi’ndeki mutlak çoğunluğu nedeniyle tıkanmışlığı herkes tarafından kabul edilen devlet mekanizmasını yenileyebileceğine dair umut veren CTP-UBP koalisyonu, henüz daha üç ayını doldurmadan üç bakanı değiştirmiştir ve kuruluş aşamasında ifade edilen prensiplere ters çeşitli uygulamaları gündeme getirmiştir.

Bakan değişikliklerinin hangi ihtiyaçlardan kaynaklandığına ilişkin ikna edici açıklamalar yapılmamış olmakla birlikte, CTP Genel Başkanı Sayın Mehmet Ali Talat’ın açıklamalarından anlıyoruz ki esas neden, Maliye Bakanlığı’nda değişikliğe gidilmesi ihtiyacının ortaya çıkmış olmasıdır. Sayın Hasan Başoğlu’nun kişisel nedenler ile bakanlık görevinden ayrılmayı isteyebileceği olasılığının varlığına karşılık, bu değişikliklerin belirleyici nedeninin kamu maliyesini alışılagelmiş yöntemlerle sürdürmekteki zorluklar olduğu görülmektedir.

Devlet bütçesinin % 85 kadarı maaş ve transferlere harcanması nedeniyle, diğer kamusal hizmetlerin de etkin bir şekilde sürdürülemediği açıkça meydandadır ve bu durum, siyasi istikrarı, kurulan hükümetlerin devamlılığı ile siyasilerin kendileri tarafından ifade edilen prensiplere uygun davranmalarını engelleyen başlıca unsur haline gelmiştir.

Nereden bulunursa bulunsun yaratılan kaynakların bu yapıyı sürdürmeye yetmesi elbette mümkün değildir. Bu nedenle hükümetlerimiz, kamu maliyesinin her ihtiyacı karşılayamayacağı gerçeğine bağlı olarak toplumsal öncelikleri doğru bir şekilde saptamalıdır. Bu anlamda kamu maliyesi disiplin altına alınmalı, karşılanamayacak vaatlerle istikrarsızlığa çanak tutulmamalıdır. KKTC hükümetinin istikrarlı bir şekilde çalışması ve hizmet verebilmesi için kamu maliyesinde disiplinin sağlanması, bütçe dışı harcamaların suç sayılması, karşılığı olmayan vaatlerin ise en azından kınanması gerekmektedir. Böyle bir hukuki ve ahlaki yapıya ulaşmadan bu istikrarsızlıklardan kurtulmamız mümkün olmayacaktır.

Bu vesile ile, hükümetin kuruluş aşamasında, özellikle Sayın Talat tarafından ifade edilen prensiplere bağlı kalınmasını; atamalarda partisel çıkarlara değil, liyakata önem verilmesini; hükümet kuruluşu aşamasında ifade edilen reformcu anlayışa uygun hareket edilmesini ve reformların gerçekleştirilmesinin esas hedef olarak çalışmalarda belirleyici olmasını beklediğimizi; hükümetimizin üç aylık performasının ise bu konuda umut verici olmadığını belirtmek isteriz.

Bu gerçekler ışığında, yeni bakanlarımıza ve göreve başlamasının üzerinden henüz daha üç ay bile geçmeden üç önemli bakanını değiştirmek zorunda kalan hükümetimize, mali disiplinden ayrılmadan devlet mekanizmasını yenilemek, kamunun üstlendiği mali yükümlükleri bir programa bağlı olarak azaltmak, kamu yönetimi alanında masraflarını azaltarak kamu yatırımları ile piyasaya kaynak aktarımı yapmak  ve kamu maliyesini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için çalışmayı önerir; bu doğrultudaki çalışmalarını desteklemeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırız.