Bakanlar Kurulu’nun Döviz Tedbirleri Konusunda Basın Açıklaması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Bakanlar Kurulu’nun döviz kurlarındaki yükselmeye karşı açıklamış olduğu önlemleri memnuniyetle karşıladı.

Resmi para birimi olarak kullanmakta olduğumuz Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kayıpları ekonomik durgunluğa ve sabit gelirli yurttaşlarımızın alım gücünde ciddi oranda kayıplara neden olmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun açıklamış olduğu tedbirler, döviz kuru yükselişlerinin hane halkı ve piyasa üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Hiç kuşku yok ki, bu önlemler döviz kurlarındaki artışlardan kaynaklanan etkileri sıfırlamaya yetmeyecektir. İşletmelerimiz ve hane halkı, kur risklerini yönetebilmek için dikkatli ve ihtiyatlı davranmalı; kur riski almaktan kaçınmalıdırlar. Hükümetimiz ise, kur dalgalanmalarının etkileri azaltmak kadar ekonomik büyüme ve verimliği teşvik edici önlemler almaya devam etmelidir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu konudaki görüş ve önerilerini hükümetimiz ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edecektir.