“Çözüm Sürecinde ve Sonrasında Kıbrıs Türk Ekonomisi Komitesi” Oluşturuldu

Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm bulunması olasılığının artmış olmasını dikkate alan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, çözüm sürecinde ve sonrasında Kıbrıs Türk ekonomisinin şekillendirilmesine ilişkin görüş ve önerileri belirlemek üzere bir komite kurulmasına karar verdi. Çözüm isteğinin sonuçlandırılabilmesinin iki toplumun ve garantörlerin ortak çıkarlarının kesiştirilmesi ve  ayrıntıların çözülebilirliği ile mümkün olacağını saptayan KTTO Meclisi, tarafların bu süre içinde kendi çıkarlarını analiz etmelerinin ve bu süreç öncesinde tüm ayrıntıları çalışmalarının bir gereklilik olduğunu saptayarak, ihtiyaçların ve toplumsal çıkarın tek taraflı olmaması ve ortak çıkarlar şekline dönüştürülmesi, sürdürülebilir ve birlikte yaşayabilir olmasına katkı koymayı gerekli görmüştür.

Sivil toplum katkısı

Görüşme süreci öncesi ve sonrasında toplumların ve Federal Kıbrıs’ın refah ve barış içerisinde yaşamını sürdürebilmesi için hukuk ve ekonomi kuralları içinde rekabet edilmesinin ve ortak menfaatler ön plana çıkarılarak uluslararası topluluk ile bütünleşilmesinin sağlanmasının yönetsel idareler kadar sivil toplum örgütlerinin de görevi olduğunu saptayan KTTO Meclisi, oluşturulan komitenin bu doğrultuda çalışmasını istemiştir.

Federal Kıbrıs Cumhuriyetinde Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve rekabet gücünün artırılarak rekabet edebilir seviyelere yükseltilmesi, sürdürülebilir bir anlaşma için olmazsa olmazdır.Ekonomik olarak var olmayan bir toplum siyasi olarak da var olamaz.

Çözüm anından itibaren , çözümün gerektirdiklerinin yapılabilmesi için on milyarlarca euro harcama yapılması gerekecektir. Bu harcamaların miktarının tesbit edilmesi, kaynağının yaratılması başlı başına bir çalışmadır. Federasyonun ortağı olacak Kıbrıs Türk Devleti özellikle altyapı ve yeni yerleşim birimleri ihtiyaçları için projeleri ve icraatı nasıl yapabileceğini hazırlanmalıdır. Bu arada Kıbrıs Türk ekonomisinin yeni rekabet koşullarına hazırlanması, bunun için müzakere masasındaki Kıbrıs Türk toplumu temsilcilerine gerekli desteğin verilerek geçiş süreçlerinin saptanması ve etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir.

Komitenin hedefleri

Bu anlayışla hareket eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, 8 Haziran-Pazartesi gecesi gerçekleştirdiği toplantıda Özalp Nailer başkanlığından Saber Andır, Mustafa Erk, Mustafa Genç, Alp Cengiz Alp, Serhan Kaner,  Hüseyin Kemaler, Erol Atakan, Erhan Bolkan, Mustafa Defteratlı, Fikri Şener ve Asım Vehbi’nin katılımı oluşturulan komitenin hedefleri şöyle belirlemiştir:

  • Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını yakından takip etmek;
  • Çözüm sürecinde ilgili diğer aktörlerle gerekli işbirliği yaparak katkı koymak;
  • Kıbrıs Türk halkının sürecin ilerleyişi ve çözümün yararları konusunda doğru bilgilendirmesi için çalışma yapmak;
  • Kıbrıs Türk halkı ile ekonomisinin Avrupa Birliği ile bütünleşmeye hazırlanmasına yardımcı olmak.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.