Doğrudan Ticaret Tüzüğü İle İlgili Basın Açıklaması

Ticaret Odası, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Maria Sassoli ve AP’deki siyasi grup başkanlarına Doğrudan Ticaret Tüzüğü’ne ilişkin Oda’nın pozisyonu ve beklentilerini aktaran bir mektup gönderdi.
Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün, 2004 yılında AB Komisyonu tarafından Kıbrıs Türk Toplumu’nun izolasyonuna son verilmesi ve Kıbrıs Türk ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlaması için yapılan önemli bir öneri olduğuna dikkat çekilen mektupta, üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen, Kıbrıslı Türklerin AB ile tercihli ve doğrudan ticaret yapabileceği etkili bir enstrümanın hala hayata geçirilmemesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.
Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün amacına hizmet edecek şekilde kabul edilmesinin, Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik AB Mali Yardımın daha etkili ve etkin kullanımına hizmet edeceği, 1994 ABAD kararı sonrası AB’ye olan ihracatımızda yaşanan ciddi düşüşü telafi edeceği, ayrıca Kıbrıslı Türklerin daha verimli ve daha büyük ölçeklerde, AB standartlarında üretim yapmasına katkı sağlayacağı ifade edildi. Tüm bunların, Kıbrıs Türk Toplumunun rekabet edebilirliğinin artmasına, adadaki iki Toplum arasındaki ekonomik farklılığın azalmasına, dolayısıyla çözüm perspektifine hizmet edeceğine vurgu yapıldı.
Bu çerçevede, AP Başkanlık Divanı’na, Tüzüğün geri çekilmesini değil, AP’de ilgili ticaret komitesine gönderilip, görüşülmesi ve amacına hizmet edecek şekilde kabul edilmesi yönünde irade kullanması için çağrı yapıldı. Bunun aksinin hem AB Katılım Antlaşması’na ek 10’uncu Protokol’ün 3’üncü maddesi, hem de 26 Nisan 2004 tarihli AB Konsey kararına ters düşeceği belirtildi.
Mektupta ayrıca, Kıbrıs Türk Toplumu’nun Kıbrıs’ta kapsamlı çözüm ve AB standartlarına uyum konusunda ortaya koyduğu iradenin AB’den daha fazla karşılık görmesi gerektiği, bu kapsamda Kıbrıs Türk Toplumu’nu çözüme ve AB’ye hazırlayacak kayda değer önlemler alınmasının elzem olduğu, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesinin bu amaca hizmet edecek önemli adımlardan biri olacağı ifade edildi.