Dövizin Yükselmesi Konusunda Basın Açıklaması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türk Lirası’nın her geçen gün aşırı değer kaybetmekte olduğunu belirterek, hükümeti süratle önlem almaya çağırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi para birimi olarak kullanmakta olduğumuz Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısındaki değer kayıplarının ekonomik durgunluğa ve sabit gelirli yurttaşlarımızın alım gücünde ciddi oranda kayıplara neden olduğu hepimizin malumudur.

Para politikalarının kullanımının KKTC özelinde mümkün olmadığı gerçeğinin bilincinde olarak, hükümetin ekonomiyi döviz kuru artışına karşı korumak için, hazine kabiliyeti el verdiği ölçüde, ivedilikle bazı önlemler alması zaruridir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın döviz kuru artışlarının hane halkı ve piyasa üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasına yönelik alınabilecek önlemlere ilişkin önerileri şunlardır:

  1. Devlet, tüm vergi, resim ve harçlarını TL olarak hesaplamalıdır.
  2. Geçici bir önlem olarak, gümrük vergisi ve ithalatta alınan diğer vergilerin hesaplanmasında kullanılan döviz kurları sabitlenmelidir.
  3. Devlet tarafından bağlanan ihalelerde, ihale bedellerinin geçerli teminat karşılığında, yüklenicilere %80’ninin peşin olarak ödenmesi sağlanmalıdır.
  4. TL geliri olanların döviz cinsinden tüketici kredisi almalarına sınırlama getirilmelidir.
  5.  Döviz cinsinden kredi borçlarının yapılandırılmasında damga pulu ve BSİV ödenmemesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
  6. Belirli bir geçiş dönemi uygulamasına gidilerek, bu dönemde stopaj vergisi üst limiti % 2 olarak belirlenmeli ve devamında tamamen kaldırılmalıdır.
  7. Devlet kaynaklı yatırımlara hız verilmelidir. Bu şekilde piyasadaki ekonomik aktivitelerin hızlanabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla, öngörülen yatırımların analiz edilmesi ve bir an önce gerçekleştirilmelerini sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir.
  8. İşletmelerin devletten olan kesinleşmiş alacaklarının diğer kamu alacaklarına mahsup edilebilmesi sağlanmalıdır.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.