Ekonomik Örgütler Platformu Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Eylemi Hakkında Basın Bildirisi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’ne ait taşınmazların restorasyon ihalelerinin Türkiye’de açılmasını öngören protokolle ilgili olarak sürdürdüğü çalışmalar ve eylemler Ekonomik Örgütler Platformu tarafından desteklenmektedir.

Kıbrıs Türk halkının adamızdaki varoluşu, ekonomik gelişmesi ile çok yakından ilgilidir. Ekonomik gelişmemiz ise nereden gelirse gelsin tüm dış yardımların, bilgi ve beceri kapasitemizi de artıracak şekilde ekonomik sistemimiz içinde yoğrulmasını ve gelişmemize katkı koymasını, ülkemizi dünya standartlarına yaklaştırmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse başka ülkelerden/kaynaklardan sağlanan yardımlar ile gerçekleştirilmesi planlanan işler ile ilgili tüm ihalelerin Kuzey Kıbrıs’ta açılması ve gerekli olanlarına mutlaka o işin yapılması için aranan özellikleri taşıyan Türkiye firmaları ile Kıbrıs Türk firmalarının “ortak girişimler” olarak katılımının sağlanması üzerinde durulmaktadır. Sivil toplum örgütlerimiz ve bu arada aralarında bugünkü hükümetin büyük ortağı olan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’in de bulunduğu pek çok siyasi partimizin, “TC kaynaklı ihalelerin tümünün ihalelerinin Kuzey Kıbrıs’ta açılmasının sağlanmasını” bir hedef olarak benimsedikleri bilinmektedir.

Bu amaç doğrultusunda çalışırken, Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi’ne ait eski eser nitelikli taşınmazların restorasyon ihalelerinin Türkiye’de açılmasını ve bu ihalelere sadece Türkiye firmalarının veya Türkiye firmaları ile ortaklık kuracak şirketlerin katılmasını öngören bir protokolün imzalanması, tarafımızda hayret ve üzüntü ile karşılanmıştır. Kuzey Kıbrıs’ta pek çok ve önemli restorasyona başarı ile imza atmış pek çok firmamız varken bu yola gidilmiş olmasını, “kaynağı Türkiye sağlıyor” gerekçesi ile açıklamak mümkün değildir. Bugünkü durumda, KKTC tarafından açılan neredeyse bütün ihalelerin kaynağının Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılandığı biliniyorken böyle bir gerekçenin arkasına saklanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

Söz konusu protokolün yetersiz çalışmalar sonucunda imzalandığını düşünerek, Başbakan Sayın Özkan Yorgancıoğlu’nu altında kendi imzası olan bu protokolü düzeltmek ve dış yardımların daha etkin hale getirilmesine yönelik OECD ilkeleri çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmaya çağırıyoruz.

23 Ocak, 2015

Ekonomik Örgütler Platformu; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İşadamları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği ile Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası’ndan oluşmaktadır.