ELEKTRİK SORUNU ÇÖZÜM BEKLİYOR

Kıbrıs Türk halkının başlıca sorunlarından birinin elektrik sorunu olduğu herkesin malumudur. Bu nedenle, bir yıl kadar önce kurulan bugünkü hükümetin programında da elektrik sorununa önemli bir yer ayrılmış ve Hükümet, kuruluşundan kısa bir süre sonra elektrik fiyatlarına zam yaparken elektrik alanında köklü reformlara giderek maliyetleri düşüreceğini ancak o günkü koşullarda fiyatlara zam yapılmaması halinde KKTC’nin elektriksiz kalacağını belirterek, hükümet programındaki vaatlerini tekrarlamıştır.Aradan bunca zaman geçmesine karşın, hükümetimiz, elektrik fiyatlarını düşürücü ve arz güvenliğini sağlayıcı uygulamalara yönelmemiştir. Büyük miktarda akıllı sayaç alınması için ortaya konan çabalar, elektrik arzını güvenceye kavuşturup ucuzlatmaya yetmeyecektir. Tahsilat ve kadro verimliliğini olumlu etkileyeceği düşünülen bu önlem, tek başına yetersiz bir önlemdir. Elektrik üretimi ve dağıtımı sistemini reforma tabi tutmadan ortaya konan bu çabanın arzulanan sonucu vermeyeceği ve sadece zaman kaybına neden olacağı ise son zamanlarda yaşananlarla birlikte yeterince açıklık kazanmıştır.

Kıb-Tek’in esas sorunlarının kötü yönetim ve finansal darboğaz olduğu daha önce KTTO tarafından yapılan çalışmalarla da ortaya konulmuştu. Kıb-Tek’in finansal yapısı, elektrik maliyetlerine ve arz güvenliğine olan etkisi nedeniyle hepimizi yakından ilgilendirmektedir. Borç Yönetim Komitesi’nin Kıb-Tek’in borçlanmalarına ve ihalelerine sınırlamalar getirmesi finansal yapının düzeltilemediğinin kanıtı olarak görülmektedir. Bu gelişmeler, elektrik alanında kalıcı etkileri olacak reformlara yönelmenin kaçınılmazlığını yeniden hatırlamamıza neden olmaktadır.

Elektrik sorunu ile ilgili çözüm bekleyen ciddi sorunlar varken, hükümetin Kıb-Tek’e yeni istihdamlar yapmaya hazırlandığına ilişkin haberler alınmaktadır. Bu haberler, siyasi kadroların Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sorunlardan gerekli dersleri almadıklarını düşünmemize ve geleceğe dair umutlarımızı yitirmemize neden olmaktadır.

Hükümet, elektrik sorununu çözmek için gerekli kararları alıp uygulamakta çok yavaş hareket etmekte ve ortaya koyduğu çabalar yetersiz kalmaktadır.

KKTC Hükümeti’ni elektrik sorununu vakit geçirmeden çözmek için çözüme yardımcı olacak bütün unsurlarla işbirliği içinde çalışmaya çağırırken; çözümün, maliyetlerin ve buna bağlı olarak elektrik fiyatlarının düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanması demek olduğuna dikkat çekmek isteriz.