Elektrik Sorunu ve Kablo Bağlantısı Konusunda Basına Açıklama

Her ülkede olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de enerji yeterliliği ve fiyatları, yaşamın her alanını etkilemekte, ekonomimizin rekabet gücü konusunda belirleyici olmaktadır. Elektrik fiyatlarının yüksekliği ve elektrik dağıtım ağının düşük niteliği nedeniyle sık sık yaşanan kesintiler, mal ve hizmet üretimini olumsuz şekilde etkilemekte; ekonomik hayatta verimsizliğe neden olmaktadır.

Bu gerçekler dikkate alındığı zaman, KKTC’deki elektrik sorununun çözümlenmesi için sürekli bir arayış içinde olunması elzemdir. Son zamanlardaki tartışmaları, bu arayışın bir yansıması olarak olumlu değerlendirmek gerekmektedir.

Bu arayışın bir unsuru olarak Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi, hem arz güvenliğinin sağlanması, hem elektrik fiyatlarının düşürülmesi, hem de çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerin ortadan kaldırılması bakımından umut vericidir. Bu konudaki çabaların daha somut araştırmalarla ilerleyebilmesi bu konuda siyasi irade gösterilmesini gerektirmektedir. Bu arayış sonunda, ülkemiz ve halkımız için en iyi seçeneğin değerlendirileceğine ise hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, elektrik arzının kalite ve fiyat olarak daha uygun hale gelmesi için yapılan tartışmaları yakından izlemekte; bu konudaki her girişimi desteklemektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.