Gümrük Çalışanlarının Ek Mesai Boykotu ile ilgili Basın Açıklaması

Kamu çalışanlarının ek mesai ödeneklerinin belli bir süreden beri ödenememesini protesto etmek isteyen Gümrük Dairesi çalışanlarının eylemi, kamuda çalışma saatlerinin etkinlik ve verimlilik esas alınarak yeniden düzenlenmesinin elzem olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

​Kamu çalışma saatlerinin yaz ve kış olmak üzere 08:00-17:00 olarak özel sektör ile uyumlu bir şekilde düzenlenmesi ve ek mesaiye yol açan nedenlerin hizmet bazında incelenerek çözümler getirilmesi, 80 milyon TL seviyelerinde olan yıllık ek mesai ödemelerinde ciddi oranda tasarruf yapılmasını sağlayacaktır. Özel olarak gümrüklerde risk kriterlerine göre bilgisayar kullanılarak belge kontrolü veya muayene yapılmasını sağlayacak sistemler uygulamaya konulurken, genel olarak e-devlet projesine öncelik verilerek pek çok hizmetin daha etkin hale getirilmesi ve sürekliliğin daha kolay sağlanması mümkün olacaktır.

Kamunun hizmet sunumunda etkinlik ve verimlilik sağlayacak bu düzenlemeler, kamunun ve özel sektörün ek mesai külfetini hafifletirken, ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına da yardımcı olacaktır. Hükümet, ivedilikle üzerinde çalıştığı kamu reformun ilk adımlarını  çalışma saatlerini yeniden düzenleyerek ve ek mesaide tasarruf sağlayacak tedbirler alarak atmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.