“Çözüm, ekonomide fırlama etkisi yaratacak”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, Türkiye İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve heyetini kabul ederek iki kurum arasındaki işbirliği fırsatlarını görüştü. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği uyum sürecine büyük önem verdiğini, uyum sürecinin hızlanması ve derinleştirilmesi için gerek Kıbrıs’ta, gerekse AB başkentlerinde yoğun bir lobi çalışması yürüttüğünü dile getiren Fikri Toros, İKV’nin Türkiye’nin uyum süreci ile ilgili yıllara dayanan geniş bir birikimi olduğunu ve bu birikimden yararlanmak istediklerini söyledi.

Kıbrıs’ta çözüm sürecinin önemli bir aşamaya geldiğinin altını çizen Fikri Toros, “AB uyum sürecinin artık daha da hayati bir önem taşıdığını” vurguladı. Bulunacak bir çözümün ardından Kıbrıs Türk iş yaşamı için önemli fırsatlar doğacağını, özellikle de Kıbrıs Rum ekonomisinin Türkiye ile olan ilişkilerinde Kıbrıslı Türk iş insanlarının kilit rol oynayabileceklerini dile getiren Toros, bu fırsatların gerçek anlamda faydaya dönüşebilmesi için standartların, kapasite artırımının ve AB’ye uyumun büyük önem teşkil ettiğini ifade etti. AB’ye uyumun Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın en önemli misyonlarından biri olduğunu vurgulayan Toros, iş dünyasını temsil eden en büyük ekonomik örgüt olan KTTO’nun bu süreçlerin tamamına müdahil olmasının şart olduğunu dile getirdi.

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ise Vakfın kuruluş amaçlarından bir tanesinin de Türkiye’yi AB kriterlerine taşıma ve entegrasyonu hızlandırma olduğunu anlatarak, Vakfın bu konuda çok önemli deyenimlere sahip olduğunu söyledi. Fikri Toros’un bu konuda tespitelerine katıldıklarını vurgulayan Zeytinoğlu, olası bir çözümden sonra gerek yerel, gerekse dış yatırımların artmasının “ekonomide fırlama etkisi yaratacığını” vurguladı. Görüşme sonunda her iki kurum temsilcileri de işbirliklerini daha kurumsal bir yapıya taşıma ve ortak projeler geliştirme konusunda görüş birliğine vardılar.