Kamu Görevlilerinin Başlangıç Maaşları ile ilgili Basın Açıklaması

Bugün, KKTC Meclisi’nde gündeme gelen kamu görevlilerinin başlangıç maaşları ile ilgili tartışma, tarafımızdan endişe ve üzüntü ile takip edilmektedir.

Kamu görevlilerinin başlangıç maaşlarının yerel seçimler öncesinde ve ivedilikle gündeme getirilmek istenmesi, sorumlu devlet yöneticiliği ile bağdaşmayan popülist bir yaklaşımdır. Koalisyon bloğuna mensup bir milletvekilinin, öncelikle hükümet programı ve hedeflerine uygun, kamunun ve ülkenin içinde bulunduğu koşulları gözeten davranışlar içinde bulunması gerektiği de açıktır.

Anımsanacağı gibi, kamu görevine başlangıç maaşlarının düşürülmesi, işgücü piyasasına esneklik getirilmesi, özel
sektörde yerli iş gücü arzı yaratmayı ve kamu görevinde istihdam edilmeyi cazip olmaktan çıkarmayı amaçlayan bir dizi önlemin bir parçası olarak gündeme gelmiş ve yasallaşmıştı. 1 Ocak 2008 tarihinden sonra kamu görevine başlayanların emeklilik fonu yerine Sosyal Sigortalar Sistemine dahil olmaları da bu kapsamda alınan önlemlerden biri olmuştu.

Ne yazık ki yakın tarihimiz, oy toplamak veya siyasi rakiplerini zor durumda bırakmak amacıyla popülist kararlar alan siyasetçilerin topluma neye mal olduğunu anlatan örneklerle doludur.

Sorun bu kriterlerle ele alındığı zaman, kamu görevlilerinin başlangıç maaşlarını eski haline getirme girişimini samimi ve ülke sorunlarına çözüm arayan bir girişim olarak değerlendirmek ne yazık ki mümkün değildir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ülkenin ihtiyacının popülist girişimlerle menfaat dağıtmak değil, başta kamu yönetimi olmak üzere siyasi, ekonomik ve sosyal düzenimizi ciddi şekilde reformdan geçirmek olduğunu hatırlatır, Meclis’te görev alan temsilcilerimizi bu gerçeğe uygun davranışlar geliştirmeye çağırır.