Kara Kapılarından Geçişlerin Kolaylaştırılması İle İlgili Basın Açıklaması

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir süreden beridir kara girişi kapılarından KKTC’ye geçişlerin kolaylaştırılması ile ilgili çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda hazırlanan rapor ve öneriler, 28 Ağustos Çarşamba günü ziyaret edilen Başbakan Sayın Ersin Tatar’a iletilmiştir.

KTTO’nun yaptığı çalışmalara göre, KKTC’ye kara kapılarını kullanarak giriş yapanların sayısında son bir yıl içerisinde ciddi bir yükselme meydana gelmiştir. 2017 yılında kara kapıları kullanılarak KKTC vatandaşları haricinde toplam 2,592,114 geçiş yapılmışken bu sayı 2018 yılında 3.5 milyona ulaşmıştır. 2019 yılının ilk altı ayında yapılan geçişlerin sayısı ise 2 milyonu aşmıştır. Bu eğilim, Kıbrıslı Rumlar’ın Kuzey Kıbrıs’ta kredi kartı ile yaptıkları harcamaların artışında da kendini göstermektedir.

Türk Lirası’nın 2018 yılı sonu itibarıyla önemli ölçüde değer kaybetmesiyle %30 seviyelerine ulaşan enflasyona bağlı olarak KKTC’deki hanehalkının alım gücü azalmıştır. Belli ürünlere olan talebin azalmasının ve tüketimdeki gerilemenin dış talep ile telafi edilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda güneyden kuzeye geçişlerle yapılan harcamalar, gerileyen tüketimin dış talep ile karşılanmasını sağlamaktadır. Kara kapılarından geçişlerde ve Kıbrıslı Rumlar’ın Kuzey Kıbrıs’ta yaptıkları harcamalarda gözlemlenen artışlar bu hedefe hizmet eder mahiyettedir.

Bu eğilimin devam ettirilebilmesi için özellikle Metehan geçiş noktası olmak üzere var olan kapılardaki geçişlerin hızlandırılması için geçiş noktası, kabin adedi ve işlem yapan görevli sayısının artırılması; Ledra Palace kapısının araçlı ya da sadece T izinli geçişlere açılması ve Lefkoşa’nın batısında araçlı geçişler için alternatif bir sınır kapısının açılması üzerinde durulmalıdır. Mevcut durumu ve belirlediğimiz önerileri değerlendirecek çalışmaların bir an önce başlamasını sağlamak amacıyla bir komitenin kurulması yönündeki önerilerimiz Hükümet’e iletilmiştir.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu eğilimin desteklenmesi ve geçiş sayılarının artmasının hem Kıbrıs Türk ekonomisinin güçlenmesine ve rekabet gücünün artmasına; hem de Kıbrıs’ta yaşayan iki halk arasındaki ilişkilerin gelişmesine ve muhtemel bir çözümün yaşayabilir olmasına katkıda bulunacağına inanmaktadır. Hükümetin bu konuya olumlu yaklaştığını memnuniyetle gözlemlemiş olmakla birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu yöndeki çalışmaların vakit kaybetmeden tamamlanması için sürecin takipçisi olacaktır.