Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile iş dünyasının temasları sürüyor

  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın bölgesel toplantıları Gazimağusa’daki buluşma ile devam etti.

 Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), bölgeler bazında üyeleriyle bir araya geldiği toplantılarına, Lefke’den sonra “Gazimağusa Bölgesi KTTO Üyeleri Buluşması” etkinliği ile devam etti. Toplantıda KTTO Başkanı Fikri Toros ile Yönetim Kurulu Üyelerinden Vargın Varer, Salih Çeliker, Aziz Limasollu, Mustafa Genç, Mustafa Erk, Selen Necat ve Serhan Kaner, Gazimağusalı üyelerle bir araya geldi.

KTTO heyeti toplantı öncesi bölgede bazı temaslarda bulundu. İlk olarak Mormenekşe Enginar Üreticileri Birliği’ni ziyaret eden heyet, burada Birlik Genel Sekreteri Mustafa Oymen ile görüştü. Görüşmede, bölgedeki üreticilerin sorunları irdelenirken özellikle yurt dışına ihracat konusu üzerinde duruldu.

KTTO heyeti Gazimağusa Belediye Başkanı ile görüştü

KTTO Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet daha sonra Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu. Gazimağusa bölgesindeki ticari yaşam ve bölge ekonomisi hakkında görüş alış verişinin yapıldığı ziyarette Belediye Başkanı Arter, KTTO’nun bölgelerine yapmış olduğu bu ziyaretten ve bölgede birebir temaslarda bulunup çözüm arayışında olmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazimağusa Belediye Başkanı ziyaretinin ardından KTTO yetkilileri EL-PEN’e giderek burada şirket direktörü Abdullah Emirzadeoğulları ile yaklaşık bir saat görüştü. Ülke ekonomisinin rekabet edebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için yürütülen faaliyetlerin önemine değinilen görüşmede, böylesi yatırımların hem ülke ekonomisine katkı sağladığı hem de ülkedeki istikrardan olumlu yönde etkileneceğine değinildi.

“Tüm kesimler arasında diyalog ortamının oluşması için çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz”

Ziyaretlerin ardından, “Gazimağusa Bölgesi KTTO Üyeleri Buluşması”, Gazimağusa Belediyesi Durmuş İyimser Salonu’nda saat 18.30’da üyelerin de katılımı ile başladı. Yaklaşık üç saat süren toplantının açılış konuşmasını yapan KTTO Başkanı Fikri Toros şunları söyledi:

“Bölgeler bazında üyelerimiz ile bir araya gelerek, yaşadığımız ticari sıkıntıları ve elimizden geldiğince bu sıkıntıların çözüm yollarını üyelerimizle birlikte değerlendirmeyi istemekteyiz. Bugün burada sizlerin katılımı ile de Odamıza dair görüş ve değerlendirmelerinizi birebir sizlerden dinlemek istiyoruz. Bu noktada da, üyelerimizle aramızda iki yönlü iletişim ortamının oluşmasının daha sağlıklı olacağı inancıyla, hassasiyet gösteriyoruz.

Kıbrıs Türk ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için hem bürokraside, hem de özel sektörde verimliliği artıracak önlemlerin alınması, yatırım koşullarının iyileştirilmesi, hayatın her alanında adaletin egemen kılınması, yargı süreçlerinin hızlandırılması, AB uyum süreci yasalarının hayata geçirilmesi ve her şeyden daha önemlisi kendi içimizde, tüm kesimler arasında güven ve dayanışma odaklı bir diyalog ortamının oluşması için çalışmalarımızı özveri ve kararlılık içerisinde yürütmeye devam edeceğiz.”

Üyelerin, bireysel veya bölgenin genelini ilgilendiren sorunlarını aktardığı ve konusunda uzman KTTO yetkililerinden doğrudan doğruya bilgi aldığı sohbet olumlu bir havada ilerledi. Elektrik meselesinden vergilendirmeye, banka kredilerinden istihdam sıkıntılarına kadar ticari yaşamda karşılaşılan her tür konunun derinlemesine irdelendiği sohbetin sonunda üyeler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan beklenti ve taleplerini de iletme fırsatı buldu.