Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) elektrik fiyatlarına yapılması öngörülen zammı eleştirdi:

“ZAM NE KIB-TEK’İ NE DE EKONOMİYİ KURTARIR”
 
Son günlerde, elektrik fiyatlarına zam yapılmasına ilişkin planlar basınımıza yansımıştır. Elektrik fiyatlarının %20 ile %30 arasında bir oranda artırılmasının öngörüldüğünü yansıtan bu haberler, ne yazık ki ilgililer tarafından yalanlanmamıştır.
Elektrik fiyatlarına zam yapmak, bugün için en kolay yol olarak görülmektedir. Ne var ki, bu davranış günü kurtarmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Elektrik faturalarını ödeyen yurttaşlar ve işletmeler suç işlemişler gibi sürekli zamlarla cezalandırılırken, faturalarını ödemeyen işletme, belediye ve devlet kurumlarına karşı herhangi bir önlem alınmamasını anlamak mümkün değildir. 
 
Çözüm verimlilik, yeniden yapılanma ve siyasetten arındırılmada
Elektrik Kurumu yönetimi tarafından bakıldığı zaman, elektrik fiyatlarının ve tahsil edilen gelirlerin, maliyetler ile giderleri karşılamadığı ne kadar gerçekse; hane halkının bu elektrik fiyatlarını karşılayamadığı; mal ve hizmet üreten şirketlerin ise bu fiyatlar ile faaliyetlerine devam etmekte zorluk çektiği de bir o kadar gerçektir.
Bu durumda çözümü VERİMLİLİKTE aramak kaçınılmazdır. Çözüm, daha düşük maliyetlerle daha nitelikli elektrik üretecek ve dağıtacak bir sistemi yeniden yaratmaktır. Bunun için sektörün yeniden yapılandırılmasına, siyasetten arındırılmasına ve özel sektör mentalitesine sahip etkin bir yönetime kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. 
 
Ne var ki, son derece teknik ve bilimsel olan elektrik üretimi ve dağıtımı sorununu da politikleştirdiğimiz, bu sorunu da iç politikaya ve hatta parti içi politikalara alet etmeye çalıştığımız görülmektedir. KKTC’nin elektrik ihtiyacının nasıl karşılanacağı geçmiş hükümetler tarafından değerlendirilmiş ve buna ilişkin hükümler, bu sorunları aşabilmemiz için bize destek vermeye hazır olan başlıca devlet konumundaki Türkiye ile imzalanan anlaşmalarda yer almıştır. Buna karşın, yeni bir hükümetin oluştuğu ortamda, elektrik enerjisi temini ile ilgili konuları tartışmak ihtiyacı varsa; bunu, bilimsel/teknik temellerde yürütmek ve en erken zamanda sonuçlandırmak zorundayız. 
 
Geçici önlemlere tahammül kalmadı
Elektrik sorununun çözümsüz beklemeye tahammülü kalmamıştır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, mevcut sistemin iyileştirilmesi, Kıb-Tek’in sermaye ihtiyacının karşılanması, elektrik üretim maliyetlerinin düşürülmesi, sistemin yenilenmesi, özel sektörün üretim ve yönetim konusundaki kapasitesinin değerlendirilmesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ve Türkiye’den kablo ile elektrik taşınması dahil bütün hususların değerlendirme sürecine dahil edilmesi ve Kıbrıs Türk halkının çağdaş dünya gerçeklerine en uygun elektrik enerjisi sağlama sistemine kavuşması gerektiğine inanmaktadır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.