Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Yeni Hükümetten Beklentileri İle İlgili Basın Açıklaması

7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen milletvekilliği genel seçimlerinden sonra oluşan hükümetin göreve başlaması Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Yeni kurulan hükümetimizin KKTC halkına hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte, dörtlü koalisyon hükümeti kurma cesareti gösteren siyasi partilerin ve hükümette görev alan bakanların siyasi parti rozetlerini çıkartmalarını ve halkımızın tümünü kucakladıklarını göstermelerini arzu etmekteyiz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, karşı karşıya bulunduğumuz sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerini, seçim öncesinde siyasi partilerimiz ve kamuoyu ile paylaşmıştı. KKTC halkının özellikle sağlık, eğitim ve alt yapı yetersizliği nedeniyle yaşamakta olduğu sorunların kısa zamanda çözülmesi, toplumsal refahın gelişmesine büyük katkıda bulunacak, ayni zamanda ekonomik gelişmenin daha ileri boyutlara taşınabilmesinin temelini oluşturacaktır.

Ülke ekonomisinde büyüme, istihdam ve halkımızın alım gücünün yükseltilmesi; iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle yeni hükümetten, iş ve yatırım ortamını iyileştirecek ve rekabet gücünü artıracak önlemleri sürat ve kararlılıkla almaya başlamasını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz

Uzun bir zamandan beridir ihtiyaç duyulan vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen yürütülen e-Devlet çalışmalarının tamamlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Vergi tabanını genişletecek ve vergi oranlarını yeniden düzenleyecek şekilde etkin ve adil bir vergi düzeni sağlamalıdır.

Bütün bu gelişmelerin sağlanabilmesi; sorunların günlük yaklaşımlar ve palyatif tedbirlerle değil, reformcu bir zihniyetle ele alınmasıyla mümkün olabilecektir. Böyle bir reform süreci, KKTC ekonomisini güçlendirmek ve toplumsal refahı sağlamak bakımından temel bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bu görevlerin başarı ile tamamlanabilmesinin takipçisi olacağımızı ve katkı koymak için her türlü işbirliğine açık olduğumuzu belirtir, yeni hükümetimize başarılar dileriz.