KTTO 2015 YENİ YIL MESAJI

resim075Saygıdeğer Halkımız,

Takvimler 2015 yılını göstermek üzereyken, her sabah gazetelerimizde yer alan, radyo ve televizyonların yanı sıra sosyal medya etkileşimi ile günlük hayatlarımıza yansıyan gelişme ve haberlerin bizleri zaman zaman ümitsizliğe sevk ettiği günler yaşıyoruz.

Kuzey Kıbrıs ekonomisinin geçtiğimiz yıl Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi sıralamasında hiçbir kurumsal gelişimini tamamlayamamış ülkelerin hemen yanında 118. sırada yer almış olması, ürettiğimizden daha fazla tükettiğimiz ve kazandığımızdan daha fazlasını harcadığımız gerçeği, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi yaratma çabalarımızın ne kadar önemli olduğunun en önemli kanıtıdır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir yandan tarihin ve siyasi koşulların kendisine yüklediği sorumluluk gereği Kıbrıs sorununun çözümü ve dış dünyada Kıbrıs Türk Toplumunun çıkarlarının korunması için çaba sarfederken, diğer yandan da sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturulması için gerekli politikalara yön vermektedir.

Bu uğraşlar birbirlerinin alternatifi değil, birbirini tamamlayan faaliyetlerdir. Bizler Kıbrıs’ta kalıcı bir çözümün olabilmesi için Kıbrıslı Rum muhataplarımız başta olmak üzere, Kıbrıs sorunundaki tüm paydaşlarla yapıcı, gerçeklere dayanan ve güvenilir bir diyalog kurmanın önemine inanıyoruz. Bununla birlikte kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir Kıbrıs Türk ekonomisinin, gelecek kuşakların barış ve refah içinde yaşayabilmesinin yanı sıra, Ada’da varılacak bir anlaşmada çıkarlarımızın sürdürülebilir olabilmesi için şart olduğuna inanıyoruz. Ekonomik aklı öne çıkarmayan hiçbir siyasetin toplumu refah ve istikrara götüremeyeceği çok açıktır. Dolayısıyla çözüm süreci hangi yönde ilerlerse ilerlesin, Kıbrıs Türk ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması şarttır.

Bu yüzden hem bürokraside hem de özel sektörde verimliliği artıracak önlemlerin alınması, yatırım koşullarının iyileştirilmesi, hayatın her alanında adaletin egemen kılınması, yargı süreçlerinin hızlandırılması, AB uyum süreci yasalarının hayata geçirilmesi ve herşeyden daha önemlisi kendi içimizde, tüm kesimler arasında güven ve dayanışma odaklı bir diyalog ortamının oluşması için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Başta Türkiye ve Ortadoğu olmak üzere yurtdışındaki örgütler, ticaret odaları ve yabancı paydaşlarla olan görüşmelere ağırlık vererek ihracatımızın artması için yeni pazar arayışlarını sürdüreceğiz.

Kıbrıslı Türk ve Rum toplumlarının sahip olduğu ortak zenginlikler ve kültürel değerlerin oluşturduğu potansiyel sinerjinin, çözüm için önemli bir motivasyon teşkil ettiği mesajını vermeye devam edeceğiz. Türkiye’den gelecek suyun, doğal kaynaklarımızın ve hellim gibi tüm yerli ürünlerin, ortak çıkarlar için kullanılması çalışmalarımız sürecektir. Toplumlararası güvenin oluşmasını sağlayacak işbirliği projeleri geliştirmeyi sürdüreceğiz. Mobil telefon operatörlerinin adanın her yerinde dolaşım hizmeti verebilmesinin takipcisi olmaya devam edeceğiz.

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamının genişletilerek, ticari araçlarımızın ve işlenmiş gıda ürünlerimizin Güney Kıbrıs’a geçişinin hayata geçmesi için lobi çalışmalarımızı sonuç alana dek devam ettireceğiz.
2015 yılında çözüm sürecinin ilerleme kaydetmesi; Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik muktesebat hazırlıklarının hızlandırılması; ekonomik ve yasal reformların kararlı bir şekilde uygulanması için, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
Bu hedefler doğrultusunda, hükümet, sivil toplum örgütleri ve tüm halkımızla işbirliği içinde olma kararlığımızı bir kez daha yinelerken Yeni Yılın hepimize barış, refah ve istikrar getirmesini diler, saygılar sunarım.