KTTO Basın Bildirisi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kıbrıs sorununa çözüm bulunması yönündeki gayretleri ile tanınan Sayın Mustafa Akıncı’nın göreve getirilmiş olmasının, gerek Kıbrıs Rum toplumu gerekse uluslararası camia tarafından Kıbrıs Türk halkının çözüm isteğini devam ettirdiğine ilişkin güçlü bir mesajı olarak algılandığını gözlemlemekteyiz. Cumhurbaşkanı’nın müzakerecilik görevine de benzer tutumları ile tanınan Sayın Özdil Nami’yi ataması, bu algıyı pekiştirmiş ve çözüm müzakerelerinin başarısı için ne kadar kararlı olduğunu göstermiştir.

Sayın Özdil Nami, gerek İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın temsilcisi olarak, gerekse 11 Şubat 2014 belgesinin oluşturulmasına yaptığı katkıyla çözüm yönündeki kararlılığını ve yeterliliğini kanıtlamış, süreci çok iyi bilen bir isimdir. Sayın Nami’nin bu göreve getirilmiş olmasını, Sayın Cumhurbaşkanı’nın ayrım yapmadan farklı isimlerle çalışabileceğini göstermesi açısından da olumlu bir adım olarak değerlendirmekteyiz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs sorununa çözüm arayışlarının partilerüstü bir konu olduğu gerçeğinden hareketle Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın toplumdan onay almış ilkeleri çerçevesinde tarafsız olacağını, kendi ekip arkadaşları yanında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı kadrolarından, akademisyenlerden ve sivil toplum kuruluşlarından da destek alacağını açıklamış olmasını büyük bir memnuniyetle karşılamıştır.

Yıllardır; her iki toplum tarafından da kabul edilebilir, kalıcı ve yaşayabilecek bir çözüm için mücadele eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve ekibine destek vermeyi bir toplumsal sorumluluk ödevi olarak değerlendirmektedir. KTTO, geçmişte olduğu gibi, içinde bulunduğumuz bu dönemde de Kıbrıs’ta çözüm ve uzlaşı yönündeki çabalarına devam edecektir. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, yeni görüşmeci olarak görevine başlayan Sayın Özdil Nami’yi ve Cumhurbaşkanlığı’nda görev üstlenen kişileri kutlar; tüm toplumsal paydaşlarımızı bu sürece olumlu katkı koymaya davet ederiz.