KTTO Brüksel Temsilciliği 10ncu yıldönümünü Brüksel’de kutlandı

9 Aralık 2015 tarihinde Belçika’nın en nezih mekanlarından Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi’nde gerçekleştirilen resepsiyona seçkin davetliler katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilciliği’nin 10ncu yıldönümü, 9 Aralık 2015 tarihinde Brüksel’in en güzel mekanlarından Belçika Kraliyet Sanat ve Tarih Müzesi’nde gerçekleştirilen resepsiyon ile kutlandı. Etkinliğe, Avrupa Birliği (AB)  kurumlarından üst düzey yetkililer, AB nezdindeki ülke daimi temsilcilikleri ve misyonlardan büyükelçi ve diplomatlar, Avrupa’daki Ticaret ve Sanayi Odalarından temsilciler, Avrupa özel sektör bruksel02şemsiye kuruluşlarından Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı (ESBA)  ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nden (Eurochambres) yetkililer, ayrıca Türk ve yabancı özel sektör başta olmak üzere sivil toplum örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu seçkin davetliler katıldı.

KTTO Brüksel Temsilcisi Lale Şener açılış konuşmasında, Ofisin kuruluş amacı ve hedefleri hakkında bilgi vererek, Kıbrıs’ın 2004 yılında bölünmüş bir ülke olarak AB’ye katılımını müteakip oluşan şartlarda, Odanın ofis açmasının nasıl bir gereklilik haline geldiğini aktardı. Kıbrıs’ın bölünmüş bir ülke olarak AB’ye kabulunünün, Kıbrıs Türk Toplumunu AB’de temsiliyetten mahrum bıraktığını, dolayısıyla uluslararası alanda tanınmış statüye sahip tek kurum olarak Odanın Brüksel’de AB kurumları ile doğrudan temaslar kurmak ve Kıbrıs Türk iş dünyasının çıkarlarını temsil etmek için ofis açmaya karar verdiğini ifade etti.

“Bölünmüş Kıbrıs’ın AB üyeliğinden kaynaklanan tüm kısıtlama ve zorluklara rağmen Ofimiz Kıbrıs Türk iş dünyasının çıkarlarını korumak için çabalarını sürdürmektedir. AB’nin tüm gerekli enstrümanlarını mobilize ederek harmonizasyon sürecini hızlandırmak ve Kuzey Kıbrıs’la tercihli ticaret rejimini tekrardan yürürlüğe koymak başta olmak üzere diğer gerekli somut adımları da gecikmeksizin atması gerekiyor”

“Arzumuz, Brüksel Ofisinin çok yakın bir gelecekte, uygun şartların oluşturulması ve yaşanacak olumlu gelişmelerle, AB pazarlarına genişlemek isteyen işletmelerimize, ayrıca Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara hizmet sunmaktır”

Bölünmüş Kıbrıs’ın AB üyeliğinden kaynaklanan tüm kısıtlama ve zorluklara rağmen Ofisin iş dünyasının çıkarlarını korumak için yürüttüğü çalışmaları kısaca aktaran Şener, Kıbrıs Türk iş dünyasının Ada’da çözüme ve AB ile entegrasyona hazırlanmasının önemine vurgu yaptı. AB müktesebatının askıda olmasına rağmen Kıbrıs Türk Toplumunun AB vizyonuna sadık kalarak, mümkün olduğunca harmonizasyon sürecini uygulamaya çalıştığını, ancak AB’nin Kuzey Kıbrıs’taki  işletmeleri desteklemek ve kapasitelerini artırmaya yönelik çok daha fazlasını yapması gerektiğini, zira olası bir çözümde iş dünyası ve özel sektörün AB tek pazarında rekabet edebilecek durumda olması gerekeceğini ifade etti. “AB’nin tüm gerekli enstrümanlarını mobilize ederek harmonizasyon sürecini hızlandırmak ve Kuzey Kıbrıs’la tercihli ticaret rejimini tekrardan yürürlüğe koymak başta olmak üzere diğer gerekli somut adımları da gecikmeksizin atması gerekiyor” dedi. Şener, Brüksel Ofisi olarak çok yakın bir gelecekte, uygun şartların oluşturulması ve yaşanacak olumlu gelişmelerle, AB pazarlarına genişlemek isteyen işletmelere, ayrıca Kıbrıs’a yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara hizmet sunmayı arzu ettiklerini belirtti.

Toros: “ Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün yürürlüğe girmesi için ısrar etmeye devam ediyoruz. Bu hem çözüm sürecinde güven tesis etmeye hizmet edecek hem de çok taraflı ilişkilerin geliştirilerek ekonomik fırsatların ortaya çıkmasına,  ekonomik büyümeye, ölçek ekonomisinin oluşmasına ve istihdam yaratılmasını imkan sağlayacaktır’

“ Tüm ilgili tarafların daha güçlü bir Kıbrıs Türk ekonomisi yaratmak için işbirliği yapması ve engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlaması gerekir, güçlü bir Kıbrıs Türk ekonomisinin yalnız çözüme ulaşmak için değil müstakbel Birleşik Federal Kıbrıs’ın sürdürülebilirliği için de gereklidir”

KTTO Başkanı Fikri Toros resepsiyonda yapmış olduğu konuşmasında, Odanın Brüksel’de temsilcilik açmasını gereklilik haline getiren gelişmelere kısaca değinerek, dönemin Oda Başkanı Sayın Ali Erel başta olmak üzere Oda Yönetimine ortaya koymuş oldukları vizyondan dolayı teşekkür etti.  Toros, Odanın çözüm ve AB üyeliği temelindeki vizyona halen sadık olduğunu ve bu amaçla çalışmalar yürütmeye devam ettiğini ifade etti. Bu amaca hizmet etmek için Odanın hem çözüm sürecinde, hem de toplumun AB’ye entegre olma ve müktesebatın tüm Ada’da uygulanma sürecinde aktif bir rol oynadığını ifade etti. Toros, 2004 yılında AB Komisyonu tarafından önerilen doğrudan ticaret tüzüğüne atıfta bulunarak “ Bahsekonu Tüzüğün yürürlüğe girmesi için ısrar etmeye devam ediyoruz. Bu ihracatçılarımızın pazarlarını genişletmesine, ada içi ticaret ve yatırımın artmasına sebebiyet verecektir.  Bu hem çözüm sürecinde güven tesis etmeye hizmet edecek hem de çok taraflı ilişkilerin geliştirilerek ekonomik fırsatların ortaya çıkmasına,  ekonomik büyümeye, ölçek ekonomisinin oluşmasına ve istihdam yaratılmasını imkan sağlayacaktır’ dedi. Toros, tüm ilgili taraflara daha güçlü bir Kıbrıs Türk ekonomisi yaratmak için işbirliği yapması ve engellerin ortadan kaldırılmasına katkı sağlaması için çağrıda bulunarak, güçlü bir Kıbrıs Türk ekonomisinin yalnız çözüme ulaşmak için değil müstakbel Birleşik Federal Kıbrıs’ın sürdürülebilirliği için de gerekli olduğunu vurguladı.  Toros “ Uluslararası ticari bağları güçlendirmek, geliştirmek yalnız işletmelerin daha fazla kar yapmasına değil küresel barış ve refah için de gerekli olduğunun unutulmaması gerekir” dedi.

AB Komisyonu Kıbrıs Türk Masası şefi Michaela Di Bucci ise yapmış olduğu konuşmada, Odanın Yeşil Hat ticaretinin uygulanmasındaki önemli rolüne vurgu yaparak, Komisyonun Oda ile yürütülmekte olan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Odanın Kıbrıs’ta çözüm ve AB üyeliğine bağlılığına değinerek, bu çerçevede ortaya koyduğu çabaları, ayrıca Kıbrıs Türk iş dünyasını AB ye hazırlama yönündeki çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.

Çolak: “Kıbrıs Türk tarafının tüm ekonomik sektörlerinin çözümden sonra sürdürülebilir bir ekonomi için acil olarak hazırlanması gerekiyor”

“Odanın ve Temsilcilik ofisinin Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını en iyi şekilde korumak için yaptığı çalışmalar ve onların daha iyi bir geleceğe kavuşması için yaptığı değerli katkıları takdirle karşılıyorum”

Resepsiyona onur konuğu olarak katılan KKTC Dışişleri Bakanı Sayın Emine Çolak ise yapmış olduğu konuşmasında, Kıbrıs’ta yürütülmekte olan görüşmelerin yeni ve yoğun bir döneme girdiğini, hedeflerinin görüşme sürecinin en kısa sürede bir çözüme ulaşması olduğunu belirterek her iki tarafta da iyi niyet olduğunu; bunun da karşılıklı kabul edilebilir ve kalıcı bir çözüme ulaşabilmek için büyük bir şans olduğunu söyledi.

Çolak konuşmasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Brüksel’deki temsilciliğinin çalışmalarının da iki toplum arasındaki olumlu atmosfere katkı yapmakta olduğunu ifade ederek Kıbrıs sorununun çözümünün, sonrası için hazırlıklı duruma gelebilmemiz halinde, çok faydalı olabileceğini kaydetti. Bakan Çolak Kıbrıs Türk tarafının tüm ekonomik sektörlerini çözümden sonra sürdürülebilir bir ekonomi için acil olarak hazırlaması gerektiği uyarısını da yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün uygulanması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, yerli üretim ‘hellimin’ tescilini Kıbrıs’taki tüm hellim üreticilerine fayda sağlayacak şekilde desteklediğini; ekonomik sistemimizin AB ile uyumlaştırılması sürecinin hızlandırılması ve Yeşil Hat Tüzüğünün genişletilerek amacına uygun hizmet etmesi için çalışmakta olduğunu belirtti. Çolak, bu bağlamda, Odanın ve Temsilcilik ofisinin Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını en iyi şekilde korumak için yaptığı çalışmalar ve onların daha iyi bir geleceğe kavuşması için yaptığı değerli katkıları takdirle karşıladığını ifade ederek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve kendisiyle takım halinde çalışan herkese teşekkürlerini iletti.

Di Bucci: “KTTO çok önemli bir partner”

Etkinlikte söz alan AB Komisyonu Kıbrıs Türk Masası Şefi Michaela Di Bucci de Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklere yönelik desteğinin devam ettiğini söyleyerek, AB’nin farklı alanlarda verdiği destekleri örnekler vererek anlattı. Konuşmasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’taki önemli partnerlerinden biri olduğıunu vurgulayarak, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanmasında KTTO’nun yetkilendirdiğini hatırlattı. KTTO’nun da uygulayıcılarından biri olduğu Ab destekli “Leading By Example” projesine vurgu yapan Dı Bucci, AB’nin Kıbbrıs’ta bir uzlaşmaya ve çözüme yönelik desteğinin de devam edeceğini söyledi. KTTO’nun Brüksel Ofisi ile yakın bir işbirliği içinde olduklarını da dile getiren Bucci, ofisin açılışının 10 yıldönümünü de kutladı.