KTTO: “Güvenlikten de, hak ve özgürlüklerden de taviz verilmemeli”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kamuoyunda güvenlik yasaları olarak bilinen  ve Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e sevk edilen 7 yasa tasarısı ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Sözkonusu 7 yasa tasarısının kamuoyu tarafından daha fazla ilgi görmesi ve daha fazla tartışılması gerektiğini belirten KTTO, yaptığı yazılı açıklamada ülkede güvenlikle ilgili yasal altyapıdaki sıkıntıların ve adalet sistemindeki olumsuzlukların, alternatif suç yapılanmalarının oluşumuna fırsat vermekte olduğunu ve suçla mücadeleyi aksattığını kaydetti.

Küresel ölçekte meydana gelen terör saldırıları ve artan risklerin, bu alandaki yasal ve pratik önlemleri yoğunlaştırmayı gerekli kıldığını değerlendiren KTTO, tüm insanların güvenli, adil ve mümkün olduğunca suçtan arınmış bir dünyada yaşama hakkı olduğu prensibinden yola çıkarak, suçla mücadele eden kurumların bu konuda etkin ve sonuç alıcı bir faaliyet sürdürebilmeleri için gerekli yasal altyapının tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Yasa tasarıları AB normlarıyla uyumlu olmalı

Yasa tasarılarının nasıl şekillendirilmesi gerektiği ile ilgili görüşlerini de belirten KTTO, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Elbette ki ülkemizin yasama organında ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenecek her türlü yasa tasarısının Kıbrıs Türk toplumunun demokratik yapısına, insan hak ve özgürlüklerine bağlılıkla şekillendirilmesi; vatandaşların ilgili kurumlar nezdinde hak arama hakkını koruması esastır ve vazgeçilmez ilkelerimiz olmalıdır”. İlgili tasarıların, güvenlik ihtiyacından ve  insan hak ve özgürlüklerinden taviz vermeden; tam tersine insanları suç örgütleri ile terör saldırılarından koruyacak şekilde, Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu olarak hazırlanması ve yasallaştırılması gerektiğini vurgulayan KTTO, bunun en doğru hareket olacağının da altını çizdi.

KTTO, Hükümet tarafından KKTC Meclisi’ne sevk edilen güvenlik ile ilgili yasa tasarılarının, bu esaslar gözetilerek günlük politikaya alet edilmeden tartışılmasını, çağdaş ülke örnekleri de dikkate alınarak değerlendirilmesini ve en erken zamanda yasallaştırılmasını desteklediklerini kaydetti.