KTTO Kalecik için Devrede

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kalecik’te meydana gelen talihsiz kaza gündeme geldiği andan itibaren, tahribatın yayılmasını önlemek için konuya müdahil olmuş, KKTC Devlet birimleri, Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ve Birleşmiş Milletler yetkilileri ile yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Güney’den 400 metrelik sorbent malzeme (absorbent boom) temin etmiş ve dün akşam üzeri Kalecik’teki yetkililere ulaştırmıştır.
Bu işlemin gerçekleşmesi sırasında bize her türlü kolaylığı gösteren başta Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili tüm bakanlıklardaki yetkililere, Güney’deki Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası’na ve BM Barış Gücü yetkililerine çok teşekkür ederiz.
 
Bu kazanın niye olduğunu objektif, tarafsız ve bilimsel bir araştırmayla saptamak, böylesi kazaların tekrarını engelleyebilmek için büyük önem taşımaktadır. Yetkili makamlarımızın gerek tahribatın engellenmesi ve temizlik sürecinin başarıyla sonlandırılması gerekse kazanın nereden kaynaklandığının tespiti için konularında uzman bilim insanlarını görevlendirmesi gerekmektedir. Bu uzmanların verdiği raporlar çerçevesinde ileriye dönük olarak önlemler alınmalıdır. 
 
Böylesi felaketler Kıbrıs Türk halkını birleştiren ortak değerler ve zenginliklerimizin, ayrıştıran unsurlardan çok daha fazla olduğunu bir kere daha hatırlamıştır. Hepimizin ortak zenginliklerinin korunmasında, yine hepimizin ortak sorumluluğu vardır. Ama bu konudaki öncelikli sorumluluk, devletin ilgili birimlerindedir. İlgili şirketin gerekli önlemleri alması elbette ki gereklidir, ama bu önlemlerin alındığını denetleyecek olan taraf Devletin ilgili birimleridir. 
 
İlgili kurumlarımızın gerekli acil durum prosedürlerini, önleme ve müdahale etme mekanizmalarını yeniden gözden geçirmesi ve mevcut risklerin idame ettirecek önlemleri eksiksiz olarak alması şarttır. Dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde böylesi tesislerin idame ettirilmesinde gerekli olan malzemeler, araç-gereçler ve uzman personelin her türlü acil müdahaleyi gerçekleştirebilecek kapasitede olmasında denetleyici kurumların öncelikli sorumluluğu vardır. Bu kazanın oluşmasına ve tahribatın bu kadar büyümesine sebebiyet veren ve konuda ihmali bulunan tüm taraflar tespit edilmeli, böylesi kazaların tekrarına bir kere daha asla imkan vermemesi için gerekli müeyyideler uygulanmalıdır.
 
Odamız çevre tahribatının önlenebilmesine katkı koymak için üzerine düşeni yapmıştır ve yapmaktadır. Bundan sonra da gerekli önlemlerin alınmasının takipçisi olacaktır. 
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur