KTTO, ULUSLARARASI TİCARETTE REKABET GÜCÜNÜ ZAYIFLATAN VE ŞİRKET …

KTTO, ULUSLARARASI TİCARETTE REKABET GÜCÜNÜ ZAYIFLATAN VE ŞİRKET SERMAYE YAPILARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FON UYGULAMALARINI KABUL EDİLMEZ OLARAK DEĞERLENDİRDİ VE VURGULADI:
 
 “KAMUNUN BÜYÜKLÜĞÜ VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ AĞIRLIĞI FONLARLA FİNANSE EDİLEMEZ”
 
Yakın zaman önce, Duty Free satış noktalarında fon uygulamalarına getirilen artışlar ekonominin ve özel işletmelerin rekabet gücünü daha da azaltırken, ülke ekonomimiz için elzem olan sıcak paranın da diğer ülkelere transferini teşvik etmektedir. Kamunun büyüklüğü ve ekonomi üzerindeki ağırlığı işletmeler üzerindeki fon ve vergi yüklerini artırarak değil, ekonomiyi büyüterek ve güçlendirerek mümkün olabilir.
 
 “Duty Free satış noktalarına ilişkin olarak yapılan fon artışı yerli işletmelerimizin uluslararası ticaret anlamındaki rekabet edebilirliklerine önemli bir darbe vuracaktır”
Rekabet içinde olduğumuz Türkiye’deki Duty Free satış noktalarında vergi ve fon uygulaması bulunmazken, bizdeki Duty Free mağazalarına yönelik yapılan %28,5 lik fon artışı kabul edilebilir değildir. Fon artışı yerli işletmelerimizin uluslararası ticaret anlamındaki rekabet edebilirliklerine önemli bir darbe vururken, bu noktalardaki alış veriş ve tüketiminde başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelere kaymasına neden olacaktır. Bu anlamdaki fon uygulamaları kısa vadede kamu gelirlerinde belli artışlara neden olsa da, rekabet gücünde yaşanacak düşüş, sermaye yapısında gelişecek olan zayıflama ve turizm ve eğitim gelirlerindeki düşüşler nedeniyle orta ve uzun vadede kamu gelirlerinin azalmasına da neden olacaktır.
 
İş Yapabilirlik ve Rekabet Ortamı Geliştirilmeli
Rekabet ortamının ve iş yapma ikliminin gelişmesi açısından belki de dünyada en dezavantajlı konumda olan ülkemizde, ekonomik büyüme ve kalkınmanın motoru olan özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve şirket sermaye yapılarının güçlendirilmesi gerekmektedir. KTTO olarak hükümetten talebimiz, dünyayla rekabet edebilen bir ekonomi yaratmak için fon uygulamalarının ivedi olarak tekrardan gözden geçirilmesi iş yapabilirlik ve rekabet ortamının gelişimi ile ülkenin öncü sektörlerinin desteklenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasıdır.