KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Çeliker, ESBA Kıdemli Başkan Yardımcılığı’na seçildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 2010 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Küçük İşletmeler İttifakı’nın (ESBA) Yönetim Kurulu ve yıllık Genel Kurul toplantıları 30 Haziran 2015 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. .  Genel Kurul’da yapılan seçimde KTTO Yönetim Kurulu üyesi Sayın Salih Çeliker ESBA Kıdemli Başkan Yardımcılığı’na seçildi.

Avrupa şemsiye kuruluşu olan ESBA, 35 ülkeden 1.2 milyon kadar mikro ve küçük işletmeyi AB nezdinde temsil etmekte, KOBİ’leri yakından ilgilendiren konulardaki AB politika / mevzuatlarını takip ederek, lobi faaliyetleri yapmaktadır.

AB müktesebatının KKTC’de askıda olmasından dolayı her ne kadar AB mevzuatı ülkemizde uygulanamasa da ,KTTO’nun ESBA üyeliği sayesinde AB nezdinde KOBİ’leri ilgilendiren konuları takip etme fırsatının yanı sıra  bazı iyi uygulamaları değerlendirme şansını elde  edilebilmektedir. Girişimcilik zirvesi, geç ödemeler direktifi ve son olarak erken uyarı sistemi ( early warning system) bunlara örnek olarak gösterilebilir.