KTTO’nun İş Araçlarının Günün Belirli Saatlerinde Trafiğe Çıkışlarının Yasaklanması Hakkındaki Bildirisi

Karayolları Dairesi tarafından yayınlanan bir emirname ile 5 tondan fazla yük taşıyan kamyonların belirli saatlerde anayollarını kullanmasının engellenmek istenmesi, KKTC hükümeti ve bürokrasisinin Kıbrıs Türk halkının ve iş dünyasının sorunlarına ne denli yabancılaştığının örneğini oluşturmaktadır.

Kamyonların, memurların işe gidiş-gelişini kolaylaştırmak amacıyla trafiğe çıkışlarına sınırlama konulması, KKTC devletinin aslında iş hayatını dikkate almadığını, ülkede yaratılan sınırlı katma değeri büyütmek için gereken önlemleri almak yerine iş dünyasının ticari faaliyetlerini çalışma saatleri nedeniyle zaten ayrıcalıklı durumda olan kesim lehine sınırlayacak şekilde kararlar aldığını göstermektedir.

Herkes biliyor ki, bu uygulama, ülkemizde katma değer yaratan başlıca sektörler için olumsuzluk yaratacaktır. Belirlenen saatlerde anayolları kullanamayacak olan kamyonların gün içinde seyrüseferleri engellenirken, bunun inşaat, turizm, ticaret ve sanayi gibi sektörlere ne gibi olumsuz etkileri olacağının hiç dikkate alınmadığı açıktır.

Hükümetin kamuda çalışma saatlerini yeniden düzenleyerek, gereksiz bürokratik işlemleri kaldırarak ve kamudaki iş akışını hızlandırarak özel sektörün iş yapabilirliğine katkıda bulunması beklenirken kamu görevlilerinin işe gidiş-gelişlerini kolaylaştırmak için alınan bu karar, ülkemizdeki iş ve yatırım ortamının az da olsa iyileştirilebileceğine dair umutlarımızı zayıflatmaktadır .

Ülkemizin karayolu altyapısı seyrüseferde olan araçların bir noktada bekleme ve alternatif yol kullanma olanağı tanımamaktadır. Sekiz saatlik çalışma süresi içerisinde ise sabah ve öğleden sonra en az iki saat kayba yola açacak sefer kaybı, ticari faaliyetlerin etkinliğine olumsuz etki yapacaktır.

Hükümetin ve yetkili makamların, mevcut kararı yeniden gözden geçirmelerini ve yapacakları düzenlemeleri iş dünyasının ihtiyaçlarını ve ülkemizdeki ticari hayatın verimliliğini dikkate alacak şekilde yapmasını talep ederiz.