Lefkoşa Ekonomik Forum Ortak Deklerasyonu

JOINT STATEMENT
BY
THE CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY,
THE TURKISH CYPRIOT CHAMBER OF COMMERCE,
THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY
AND
THE UNION OF HELLENIC CHAMBERS OF COMMERCE AND INDUSTRY
02/06/2014
_____________________________________________________________________

1. The Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), the Turkish Cypriot Chamber of Commerce (KTTO), the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) and the Union of Hellenic Chambers of Commerce and Industry (H K.E.E.E.) met today and decided to establish the Nicosia Commercial Forum.

Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’daki iş camiasının önde gelen temsilcileri olan Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği bugün Lefkoşa’da bir araya gelerek, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine desteklerini bildirmişler ve sürece gereken her türlü katkıyı yapma konusundaki kararlılıklarını belirtmişlerdir.

2. As leading business support organizations, we declare our support for the Joint Declaration of February 11 which aims at the solution of the Cyprus problem.

3. We are determined to help the process as private sector representatives.

Odalar, Kıbrıs sorununa son vermeyi hedefleyen kapsamlı çözüm müzakereleri öncesinde imzalanan 11 Şubat 2014 tarihli Ortak Metni desteklemektedirler. Çözümün, ada ekonomisine önemli faydalar sağlayacağı, Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların refah ve zenginliğini artıracağına inanmaktadırlar. Odalar ayrıca, kapsamlı çözümün, tüm bölgeye özellikle demokratik değerler, insan hakları ve temel özgürlüklerin hakim olduğu, refah içinde ortak bir geleceğin sağlandığı genişlemiş bir Avrupa Birliği içinde Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin de yer alacağı coğrafyaya da önemli yararlar sağlayacağına inanmaktadırlar. Odalar, Kıbrıs sorununa bulunacak kalıcı, adil, yaşayabilir ve uygulanabilir bir çözümün, Doğu Akdeniz’de güç, istikrar ve güvenliği artıracağına, bölgedeki ülkeler arasındaki işbirliği ve ticaret için büyük fırsatlar sağlayacağına, ve bunun da hem kendi piyasalarına hem de geniş Avrupa Birliği,Orta Doğu ve ötesindeki piyasalara yönelik olacağına inanmaktadırlar.

4. We are convinced that a comprehensive solution of the Cyprus problem will enhance the welfare and prosperity of both communities and the entire region. We also believe that the geographical area that covers Cyprus, Greece and Turkey would have a better, common and prosperous future within the European Union.

5. We express our strong conviction that a lasting, just, viable and functional solution to the Cyprus problem will increase stability and security in the region.

6. We believe that one of the most effective ways of resolving the long standing issues in Cyprus is through joint private sector-driven projects. This is how the private sector can both complement the formal negotiations and help the political leaders to take hard decisions.

7. The status quo is unacceptable and its prolongation will have negative consequences for all.

Statüko gerçekten kabul edilebilir değildir ve çözümsüzlüğün devamı tüm taraflar için olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu çerçevede Odalar sürece katkı yapma ve siyasi liderlikleri çabalarına destek olma konusundaki kararlılıklarını vurgularlar. Odalar özellikle de olumlu bir atmosferin yaratılması ve güven artıran önlemlerin uygulanmasına katkı yapmakla kalmayıp, ekonomik ve ticari işbirliğinin önünün açılmasına katkı sağlayabilirler. Önümüzde Kıbrıs sorununu doğru bir şekilde çözmek için büyük bir fırsat vardır ve Odalar bu fırsatın kaçırılmaması için ellerinden geleni yapacaklardır.
Nicosia Economic Forum (Lefkoşa Ekonomik Formu) olarak isimlendirilen bu Grup, 14 Eylül 2014’de İstanbul’da yeniden biraraya gelmeye karar vermişlerdir. İstanbul’da yeralacak toplantı öncesinde, Odalar amaca yönelik insiyatifler geliştirecek ve bunlar İstanbul’da ortak bir karara bağlandıktan sonra ilgililere iletilecektir.

8. We have ahead of us a great opportunity to settle the Cyprus problem correctly and the Chambers will do their utmost so that this opportunity is not lost.

9. We agreed that the next meeting of the Nicosia Economic Forum will take place in Istanbul on 14 September 2014. In the meanwhile and towards these goals, the parties will prepare and propose ideas for private sector driven initiatives, which will be submitted for joint review and deliberation at the Istanbul meeting.