Lefkoşa İmar Planı Değişikliği ile ilgili Basına Açıklama

Lefkoşa’da devam etmekte olan İmar Planı değişiklik çalışmaları tarafımızdan dikkatle izlenmektedir. İmar planları siyasi kararlardır. Politik iradenin vizyonu,  planın kriterlerini oluşturur. Bu vizyon ve kriterler; ülke ve kent ekonomisine, sosyal adalete, mülkiyetteki servet değerlerine ve sosyal yaşama doğrudan etki eder. Bu alanda yapılan hataların kalıcı etkilere sahip olduğu ve kolayca düzeltilemediği biliniyor. İmar planı ile ilgili yapılması planlanan değişiklikler, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik kriz nedeniyle  büyük önem taşımaktadır.

Bu aşamada, Lefkoşa İmar Planı’nda yapılacak değişikliklerin insanlarımızın yaşam kalitesini ve ekonomik hayatımızı olumlu yönde etkilemesi gerektiğinin altını özenle çizmek isteriz. Ağırlaşan ekonomik koşullarla değişen sosyal yaşam ve çalışma koşulları, tüketiciye daha fazla alternatif ve uygun fiyatlar sunmayı gerektirmektedir. Hiç kuşkusuz, kent yaşamı, sağlıklı ve sürdürülebilir altyapı yatırımları ile de desteklenmek zorundadır.

Özellikle turizm ve yükseköğrenim sektörlerinin gelişmesiyle başkent Lefkoşa’da ciddi bir nüfus ve buna paralel konut talebinde de artış olduğu gözlemlenmektedir. Halihazırda, imara açık arsa sayısı çok yetersizdir. Ayrıca boş olan arazilerdeki mülkiyet sahipliliği de birçok arazide yapılabilecek inkişafın ertelenmesine sebebiyet vermektedir. Bu anlayışla, Lefkoşa’da yeni alanların imara açılmasına; konut büyüklüklerinin ve niteliklerinin ise çağdaş yaşamın gereklerine ve gelişen sosyal eğilimlere uygun hale getirilmesine ihtiyaç vardır.

Tüketicilerin özellikle son dönemlerde makul bütçeli ve küçük ölçekli konutları daha fazla tercih ettiği değerlendirildiğinde,  imar planında uygulamaya konmak istenen yoğunluk kriterleri ile büyük metrekareye sahip ve arsa üzerinde yapılacak konut adetinin azaltılarak arsa maliyetinin konut başındaki payının artırılması neticesinde, büyük alan ve yüksek fiyatlı dairelerinin arzının zorlanması; vatandaşın konut alım gücünü düşüreceği gibi, inşaat ve gayrimenkul sektörlerine darbe vuracaktır. Bu zorlama ise Lefkoşa’nın hemen çevresindeki imar planı ile kısıtlanmamış yüksek inşaat oranlı, yüksek katlı, Fasıl 96 yollar ve binalar düzenleme yasasının kullanıldığı araziler üzerine kaymasını ve yoğunlaşmasını getireceği bugünden görülmektedir. İşte arzu edilmeyen altyapı sorunu ve çarpık gelişme burada başlayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lefkoşa gibi başkent fonksiyonlarına sahip, yeni oluşan üniversiteleriyle birlikte bir öğrenci kenti olmaya aday, tarihi özellikleri nedeniyle turizm potansiyeli yüksek bir kentin geleceğini etkileyecek kararlar, elbette, büyük bir titizlikle ele alınmalıdır.

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Lefkoşa İmar Planı ile ilgili gelişmeleri bu yaklaşımla izlemeye ve katkı koymaya devam edecektir.

 

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.