TC-KKTC 2019 Reform Eylem Planı Hakkında Basına Açıklama

KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2019 yılında, ekonomik ve mali alanlarla ilgili olarak gerçekleştirilmesi düşünülen eylemleri kapsayan 2019 Reform Eylem Planı’nın hazırlanarak yürürlüğe girmiş olması, Kuzey Kıbrıs ekonomisi bakımından olumlu bir gelişmedir.

KKTC ekonomisinin güçlendirilmesi için yapılması gerekenler yıllardır hükümetlerce ertelenen yapısal reformlardır. Kamu kesiminden, tarım kesimine, yerel yönetimlerden vergi sistemine kadar yapısal reformların hayata geçirilmesi, KKTC’nin büyüme ve refah seviyesi yüksek bir ülke haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Hükümetten beklentimiz, söz konusu anlaşmada yer alan ekonomik yapısal reformlara sahip çıkmasıdır.

2019 Reform Eylem Planı, içerdiği görevler bakımından yapılması gerekli olan işleri kapsadığından, son yıllarda üzerinde önemle durulan ve kapsamlı bir değişikliğe tabi tutularak KKTC Meclisi’ne gönderilen 82/2/2019 Sayılı Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ile ilgili olarak herhangi bir çalışma öngörülmemiş olması çok ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.

Türkiye yardım ve katkılarının Kıbrıs Türk ekonomisinin istikrarı için ne kadar önemli olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu yardım ve katkıların Kıbrıs Türk ekonomisinde arzulanan değişimi sağlayabilmesi, daha uzun vadeli programlar ile mümkündür. Bu nedenle, bu eylem planının hazırlanmış olması kadar üzerinde çalışıldığı duyurulan 2020-2022 yıllarını kapsayacak üç yıllık anlaşmada yer alacak hükümlerin ve bunların uygulanmasının önemli olacağının altını çizmek isteriz. Bu bağlamda söz konusu yılları kapsayacak üç yıllık ekonomik ve mali işbirliği anlaşmasının toplumsal katılımla hazırlanması da büyük bir önem taşımaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu kapsamdaki çalışmalara etkin bir şekilde katılmak arzusundadır ve bunun için hazırdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.