Türkiye ile Yapılması Gereken Mali ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına İlişkin Basın Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında  4 Aralık 2012 tarihinde imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü ile 2013-2015 dönemini kapsayan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı 2015 yılı sonu itibarı ile sürelerini tamamlayacaklar ve geçerlilikleri son bulmuş olacaktır.

KKTC ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşümü sağlamaya yönelik önemli adımlar içeren bu program, KKTC’deki siyasi istikrarsızlık ve hükümetlerimizin bu programı yeterince sahiplenmemesi nedeniyle etkili olamamış ve arzulanan sonuçları vermekten uzak kalmıştır.

Bu olumsuz sonuca karşın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türkiye ile yeni bir protokol imzalamak ve buna bağlı olarak yeni bir program oluşturmaktan başka seçeneği olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Hal böyle iken, Türkiye ile imzalanması gereken protokol ve program konusunda oldukça yavaş hareket edilmektedir. Bu arada, bu programa zemin oluşturmak amacını da taşımakta olduğunu düşündüğümüz Orta Vadeli Program konusunda yapılan çalışmaların yetersizliği de dikkat çekmektedir.

2016-2018 yıllarını kapsayacak olan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü ile buna bağlı programı hazırlamak için süre oldukça daralmıştır. Bu süreçte kamuoyunun da bilgisi dahilinde yaşanmakta olan çeşitli tartışmaların, bu protokol ve programların hazırlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturduğunu bilerek, politika belirleyici ve karar verici durumunda olan siyasi kadrolarımızı Kıbrıs Türk halkının kaderi ile ilgili sorumluluklarını dikkate almaya ve çalışmaları vakit geçirmeden sonuçlandırmaya çağırırız.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunların çözümü için Türkiye ile işbirliğini zorunlu gördüğünü her vesile ile dile getirmiş; TC-KKTC ilişkilerinin gelişmesine ve Kıbrıs Türk ekonomisine yön verecek programların hazırlanmasına katkı koymaktan kaçınmamıştır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu dönemde de benzer katkıları koymaya hazırdır ve bu amaçla yaptığı çalışmayı yetkililerle paylaşmış bulunmaktadır.