Yeni Hükümetin Güven Oyu Alması ile ilgili Basın Açıklaması

2013 yılında yapılan seçimlerden sonra yaşadığımız ikinci hükümet krizinin uzun sürmemiş olmasını ve bu seçimden sonra kurulan üçüncü hükümetin KKTC Meclisi’nden güven oyu almasını memnuniyet ile karşılamış bulunuyoruz.

2013 yılında gerçekleşen erken genel seçime karşın istikrarlı bir döneme girememiş olmamız ve üç yıl içinde üçüncü hükümetin kurulmuş olması; ülkemizin ve halkımızın yaşadığı sorunların çözümsüz kalmasına ve hatta sorunların derinleşmesine neden olmaktadır. Bu olumsuzluğa karşın yeni hükümet tarafından hazırlanan hükümet programının Türkiye ile imzalanması beklenen ekonomik ve mali işbirliği protokolü ile uyumlu olacağına ilişkin göstergeler; ayrıca hükümet programında yer alan pek çok unsurun daha önceki hükümet programlarında da yer almış olması nedeniyle hükümet ile muhalefetin KKTC Meclisi’nde işbirliği yapabileceğine dair beklentiler, geleceğe umutla bakmamıza neden olmaktadır.

Yakın geçmişte yaşadığımız hükümet krizi, ülkemizin özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini özenle koruması gerektiğini bir kez daha göstermiş olması bakımından öğretici olmuştur. Bu nedenle, yeni hükümetin, Türkiye ile imzalanması beklenen 2016-2018 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolünü zaman geçirmeden imzalamak için kararlılık göstermesini; protokol taslağında yapılması düşünülen değişikliklerin gecikmelere neden olmasına fırsat vermemesini beklemekteyiz.

Yeni hükümetin, Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması çabalarında Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya destek olacağını özenle vurgulamasını ise büyük bir memnuniyetle karşılamış bulunuyoruz. Çözüm arayışında kararlı ve istikrarlı olmanın, halkımızın yurtdışındaki imajını olumlu yönde etkilemeye devam edeceğini ve bunun büyük bir önem taşımakta olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, her zaman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetleri ile uyumlu çalışmak gayreti içinde olmuştur. Hükümetlerimiz ile farklı görüş ve tutumlar içinde olduğumuz durumlarda bile, bu farklılıkları yararlı tartışmalar ve bilimsel araştırmalar ile gidermek başta gelen prensibimiz olmuştur. Yeni hükümet programında Özel Sektör Danışma Kurulu ile Ekonomik Koordinasyon Kurulu çalışmalarına devam edileceğinin belirtilmiş olması, yeni hükümetimiz ile ayni prensiplere bağlı kalarak çalışabileceğimizin yeterli göstergesidir.

Odamızın yeni hükümetimizle de işbirliği içinde çalışmak arzusunda olduğunu belirtir, Başbakan Sayın Özgürgün ve hükümetine başarılar dileriz.