Privacy Policy

İlgili Yasalar

Hal Yasa Tasarısı Hk.

Sayın Üyemiz, Hal Yasa Tasarısı 7 Şubat 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tasarının amacı, mal ticaretinin, kayıt altına alınması, kalite ve standartlara, gıda güvenilirliğine ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet koşulları içerisinde, Haller aracılığıyla yapılmasını, malların etkin şekilde tedarikini, dağıtımını ve satışım üretici ve tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunmasını, malların ticareti ile uğraşan kişilerin […]

Mal ve Hizmetler Yasa Tasarısı

Sayın Üyemiz, KKTC Cumhuriyet Meclisine sevk edilen Mal ve Hizmetler Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle halkın bilgisine sunularak görüş ve öneriye açılmıştır. Söz konusu yasa tasarısıyla, şu anda uygulanmakta olan 21/1977 sayılı Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının günün koşullarının gerisinde kaldığı tespitinden hareketle yürürlükten kaldırarak yerine daha geniş kapsamlı bir yasa getirerek […]

Genel Tarım Sigortası Fonu Hk

Sayın Üyemiz, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü 5.2.2019 tarihinde Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle, bir önceki 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü yürürlükten kalkmaktadır. Yürürlüğe giren söz konusu Tüzük sonucunda, ithal tarım ürünlerinden alınan %2 fon oranı aynı kalmıştır. Ancak, aşağıda görülebileceği […]

Güvenlik Kameraları Zorunlu İzin Hk.

Sayın Üyemiz, 23 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası uyarınca Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kamuya açık alanları görüntüleyen mevcut sabit kamera ve bilişim sistemlerinin 23 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt altına alınması ve izinlendirilmesi zorunludur. Ayrıca, Kamuya açık alanları görüntüleyen sabit kamera ve bilişim sistemlerini kurmak isteyen kişiler, […]

Gelir Basamakları Hk.

Yeni Sosyal Sigorta Gelir Basamakları ve Sosyal Güvenlik Yasası Gelir Basamakları için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız. Sosyal Sigorta Gelir Basamakları Sosyal Güvenlik Yasası Gelir Basamakları

Yapı Malzemeleri Yasa Tasarısı Hk.

Sayın Üyemiz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürlüğü’nden Odamıza  iletilen yazı ile AB müktesebatına uyum çalışmaları kapsamında ‘‘Malların Serbest Dolaşımı (Fasıl1)’’ başlığı altında ‘‘Yapı Malzemeleri Yasa tasarısı’’ bilgimize getirilmiştir. Söz konusu Yasa,  yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin konmasının kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi […]