Privacy Policy

Tag sınırlandırma

“İthalat Yasağını Kaldırın, Fiyatları Dengeleyin”

Ülkemizdeki et sektörü üzerine yapılan tartışmalar son zamanlarda yeniden artmış ve konu ile ilgili yapılan çeşitli açıklamalar basına yansımıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, et sektörü hakkındaki değerlendirme ve yapıcı önerilerini defaatle yapmış, tüketici sağlığı ve pazarın alım gücü adına yapmaya devam edecektir. Bu bağlamda et sektöründe kapsamlı bir güncel politika gerektiğinin altını çiziyor ve söz konusu yeni politikanın da serbest pazar ilkelerine dayalı olması gerektiğine olan inancımızı yineliyoruz.

Üzülerek görüyoruz ki korumacılık içgüdüsü ile hareket edilerek hiçbir ekonomik akılla bağdaşmayan, üstelik pahalılık yaratarak tüketicinin alım gücünü düşüren mevcut  uygulamalarda ısrarcı davranılmaktadır. Bunun sonucu olarak da pazara arz edilen etlerin fahiş oranlarda artan fiyatlarının yanısıra, sağlıksız koşullarda ve kaçak olarak Güney’den getirildiğine tanık olmaktayız.

Et ithalatına karşı duruşta ifade edilen ‘‘niteliksiz et getirme’’ söylemlerini en sert ifadeyle reddediyoruz. Bilakis, hükümetin et ithalatına izin vermesi gıda güvenliği standartlarını gündeme getirecek ve ülkemiz tüketici sağlığına saygılı bir konuma gelecektir.  Ayrıca, yasal yollarla et ithal edilmesi, elbette kaçakçılığa ve kayıt dışılığa karşı kalıcı bir önlem teşkil edecektir. Kaçak olarak getirilen etlerin hiçbir kontrolden geçmediği gibi sağlıksız koşullarda taşındıkları da dikkate alındığı zaman tüketici sağlığı ciddi bir şekilde tehlikeye atılmaktadır.

Bu bağlamda, gıda güvenliği eksikliğini ve pahalılığı öne sürerek tüketiciler sürekli olarak et ihtiyaçlarını Güney Kıbrıs’tan temin etmeye yönelmektedir. Güney Kıbrıs’ta, AB ülkelerinden çeşitlendirilmiş et ürünleri ithal edilerek tüketicilere geniş bir seçenek sunulmakta ve bir cazibe yaratılmaktadır. Dolayısı ile izlenmesi gereken yol, AB standartlarına uygun ve tüketicinin özgür seçimi doğrultusunda arz yaratacak bir politika oluşturmak ve uygulamaktır.

Yerel hayvancılık sektörümüzün üretim kapasitesi, ülkemizde sürekli olarak büyümekte olan pazar nüfusu karşısında yetersiz kalmakta ve bu sebeple son yıllarda et fiyatları sürekli olarak yükselmektedir.

Sonuç olarak bütünlüklü bir program çerçevesinde ve eş zamanlı olarak yapılması gerekenler; üretim standartlarını AB ile uyumlaştırmak, et ithalat politikalarını kademeli olarak liberalize etmektir.

Sağlıklı bir ekonominin temeli olan arz talep kuralları doğrultusunda ve artan pazar nüfusu da dikkate alınarak, ithalat yasakları ve sınırlamalarının kaldırılması fiyat artışlarını kontrol altına alacak ve dengeleyecektir. Et ithalatına izin verilmesi et ihtiyacının karşılanması ve arz güvenliğinin temin edilmesi için tek çıkış yolu olduğunu kamuoyunun dikkatine ve bilgisine sunarız.