Privacy Policy

Tag İthalat

“İthalat Yasağını Kaldırın, Fiyatları Dengeleyin”

Ülkemizdeki et sektörü üzerine yapılan tartışmalar son zamanlarda yeniden artmış ve konu ile ilgili yapılan çeşitli açıklamalar basına yansımıştır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, et sektörü hakkındaki değerlendirme ve yapıcı önerilerini defaatle yapmış, tüketici sağlığı ve pazarın alım gücü adına yapmaya devam edecektir. Bu bağlamda et sektöründe kapsamlı bir güncel politika gerektiğinin altını çiziyor ve söz konusu yeni politikanın da serbest pazar ilkelerine dayalı olması gerektiğine olan inancımızı yineliyoruz.

Üzülerek görüyoruz ki korumacılık içgüdüsü ile hareket edilerek hiçbir ekonomik akılla bağdaşmayan, üstelik pahalılık yaratarak tüketicinin alım gücünü düşüren mevcut  uygulamalarda ısrarcı davranılmaktadır. Bunun sonucu olarak da pazara arz edilen etlerin fahiş oranlarda artan fiyatlarının yanısıra, sağlıksız koşullarda ve kaçak olarak Güney’den getirildiğine tanık olmaktayız.

Et ithalatına karşı duruşta ifade edilen ‘‘niteliksiz et getirme’’ söylemlerini en sert ifadeyle reddediyoruz. Bilakis, hükümetin et ithalatına izin vermesi gıda güvenliği standartlarını gündeme getirecek ve ülkemiz tüketici sağlığına saygılı bir konuma gelecektir.  Ayrıca, yasal yollarla et ithal edilmesi, elbette kaçakçılığa ve kayıt dışılığa karşı kalıcı bir önlem teşkil edecektir. Kaçak olarak getirilen etlerin hiçbir kontrolden geçmediği gibi sağlıksız koşullarda taşındıkları da dikkate alındığı zaman tüketici sağlığı ciddi bir şekilde tehlikeye atılmaktadır.

Bu bağlamda, gıda güvenliği eksikliğini ve pahalılığı öne sürerek tüketiciler sürekli olarak et ihtiyaçlarını Güney Kıbrıs’tan temin etmeye yönelmektedir. Güney Kıbrıs’ta, AB ülkelerinden çeşitlendirilmiş et ürünleri ithal edilerek tüketicilere geniş bir seçenek sunulmakta ve bir cazibe yaratılmaktadır. Dolayısı ile izlenmesi gereken yol, AB standartlarına uygun ve tüketicinin özgür seçimi doğrultusunda arz yaratacak bir politika oluşturmak ve uygulamaktır.

Yerel hayvancılık sektörümüzün üretim kapasitesi, ülkemizde sürekli olarak büyümekte olan pazar nüfusu karşısında yetersiz kalmakta ve bu sebeple son yıllarda et fiyatları sürekli olarak yükselmektedir.

Sonuç olarak bütünlüklü bir program çerçevesinde ve eş zamanlı olarak yapılması gerekenler; üretim standartlarını AB ile uyumlaştırmak, et ithalat politikalarını kademeli olarak liberalize etmektir.

Sağlıklı bir ekonominin temeli olan arz talep kuralları doğrultusunda ve artan pazar nüfusu da dikkate alınarak, ithalat yasakları ve sınırlamalarının kaldırılması fiyat artışlarını kontrol altına alacak ve dengeleyecektir. Et ithalatına izin verilmesi et ihtiyacının karşılanması ve arz güvenliğinin temin edilmesi için tek çıkış yolu olduğunu kamuoyunun dikkatine ve bilgisine sunarız.

 

 

Sığır Cinsi Bonfile İthali ile İlgili Düzenleme

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu, 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren, aşağıda belirtilen koşullarla, sığır cinsi bonfile ithaline izin verilmesine karar vermiştir:

  • Avrupa Birliği (AB) veya Türkiye Cumhuriyeti (TC) menşeli olması.
  • İthalatın OIE (Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü) tarafından listelenen bulaşıcı hayvan hastalıklarından ari ülke/bölgelerden yapılması.
  • Etlerin ithal edilen ülkedeki satışında ve tüketiminde her hangi bir kısıtlama bulunmaması.
  • Etler, tekli olarak vakumlu ambalajlarda, etiketlenmiş ve donmuş olmalı.
  • İthal edilecek Büyükbaş Bonfile eti, Genç Dana Bonfilesi olmalı ve her bir Bonfile parçası en az 2 kilo olmalıdır.
  • Orijinal menşei belgesi ve veteriner sağlık sertifikası sunulması koşuldur.

Ayrıca, Bakanlar Kurulu, 10 Temmuz 2017 tarihinden itibaren, bonfile ithalatında her bir kilo için 5 TL Fiyat İstikrar Fonu uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kararlar için lütfen tıklayınız.

İlgilenen üyelerimize saygılarımızla duyurulur.

“Öncelikli sorumluluk Kıbrıs Rum liderliğinde”

KTTO, Yeşil Hat Ticareti’ndeki psikolojik engeller konusunda açıklama yaptı

“Öncelikli sorumluluk Kıbrıs Rum liderliğinde”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı bir açıklamayla Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Güney’e yapılan ticaretin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin “psikolojik engeller” olduğunun altını çizerek, Kıbrıs Rum toplumunda Kuzey Kıbrıs’la ticaret yapılması konusunda bazı kesimlerde büyük bir tabu olduğunu, bu önyargının bütünlüklü bir anlayışla kırılması için öncelikli sorumluluğun Kıbrıs Rum liderliğinde olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum kamuoyuna yansıyan ve Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Kuzey’den ürün tedarik etmek isteyen bir Kıbrıslı Rum’un tehdit edildiği haberinin daha basına yansımadan kendilerinin bilgisine geldiği aktarılan Oda açıklamasında, konunun ayni gün içinde resmi bir yazıyla Avrupa Komisyonu’na aktarıldığı, KTTO’nun Güney’deki muhatabı Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile görüştüğü ve tüm bu girişimlerin mevcut ticaretin gerçekleşmesini engellemeyecek şekilde çok boyutlu bir hassassiyet içinde yürütüldüğü belirtildi. KTTO, bu baskıların Kıbrıs Rum basınında geniş yer bularak, ticaretin yasal olduğunun vurgulanmasını ise olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yerli ürünlerimizin satışı önceliğimizdir

Odanın, Kıbrıs Rum toplumundaki psikolojik engellerin aşılması ve Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin gelişmesi için 2004 yılından bu yana çok boyutlu bir lobi çalışması ve çeşitli projeler yürüttüğü belirtilen açıklamada, bunu yaparken alıcılarla satıcılar arasındaki ticari ilişkilerin zarar görmemesi için sorumluluk içinde hareket edildiği vurgulandı. “Önceliğimiz üreticilerimizdir, ürünlerini AB standartlarına taşıyabilmeleri ve mallarını satabilmeleridir” denilen açıklamada, özellikle patates ticaretinin çok özel koşullar gerektirdiği hatırlatıldı. Oda açıklamasında sözkonusu kurallar nedeniyle tohumdan satışın gerçekleştiği ana kadar belgelendirme ve denetim yapan AB uzmanları gözetiminde her satış için Oda bünyesinde yoğun bir teknik çalışma yürütüldüğü vurgulandı. Açıklama, gerek Yeşil Hat ticaretini artırmak, gerekse önyargıları kırmak için yürütülen çok boyutlu çalışmanın devam edeceğine vurgu yapılarak tamamlandı.