Privacy Policy

Tag Ticaret

“Et ürünleri piyasamızı rekabete açın”

Bir turizm ve yüksek öğrenim adası olma yolunda hızla ilerlemekte olan Kuzey Kıbrıs’ta et fiyatlarının yüksekliği ve buna ilişkin tartışmaları ibretle izlemekteyiz. Yüksek et fiyatları, piyasaya pahalılık olarak yansıyarak, tüketicinin alım gücünü ve refah seviyesini geriletirken, turizm ve yüksek öğrenim amacıyla adamızda bulunan binlerce kişiye sunulmakta olan mal ve hizmet kalitesini de olumsuz şekilde etkilemektedir.

Et kaçakçılığını cazip hale getiren bu durum, kayıt dışılığı da körüklemektedir. Böylesi uygulamalardan en büyük zararı tüketiciler görmektedir. Bir yandan artan fiyatlarla bütçeleri sarsılmakta, ayni zamanda gıda güvenliğinden yoksun gıdalar tüketmek zorunda bırakılmaktadırlar. Ne yazık ki, şimdiye kadar tüm hükümetlerimiz soruna bu açıdan bakmak yerine küçük gruplardan gelebilecek öfke dolu tepkilere göre politika belirlemekte ve bu sektörü rekabete açmamak konusunda ciddi bir direnç sergilemektedirler.

Et ve tarımsal ürünlerde yaşadığımız sorunlar ve tıkanıklıklar yasaklar ve korumacı önlemlerden kaynaklanmaktadır. Bu sektörümüzde yaşanan tıkanıklıkları aşmak ve yurttaşlarımız ile konuklarımıza daha uygun koşullarda beslenme imkanı sunabilmek için bir takım kriterlere bağlı olarak serbestleşmeye ihtiyaç duyulduğu aşikardır. Hükümetimizi, et ve et ürünleri piyasamızı rekabete açacak önlemler alarak geliştirmeye çağırır; bundan zararlı çıkan herhangi bir kesimin olmayacağının, böyle bir rekabetçi ortamın herkesin kazanmasına olanak sağlayacağının altını özenle çizeriz.

“Öncelikli sorumluluk Kıbrıs Rum liderliğinde”

KTTO, Yeşil Hat Ticareti’ndeki psikolojik engeller konusunda açıklama yaptı

“Öncelikli sorumluluk Kıbrıs Rum liderliğinde”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yaptığı bir açıklamayla Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Güney’e yapılan ticaretin gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birinin “psikolojik engeller” olduğunun altını çizerek, Kıbrıs Rum toplumunda Kuzey Kıbrıs’la ticaret yapılması konusunda bazı kesimlerde büyük bir tabu olduğunu, bu önyargının bütünlüklü bir anlayışla kırılması için öncelikli sorumluluğun Kıbrıs Rum liderliğinde olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Rum kamuoyuna yansıyan ve Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde Kuzey’den ürün tedarik etmek isteyen bir Kıbrıslı Rum’un tehdit edildiği haberinin daha basına yansımadan kendilerinin bilgisine geldiği aktarılan Oda açıklamasında, konunun ayni gün içinde resmi bir yazıyla Avrupa Komisyonu’na aktarıldığı, KTTO’nun Güney’deki muhatabı Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile görüştüğü ve tüm bu girişimlerin mevcut ticaretin gerçekleşmesini engellemeyecek şekilde çok boyutlu bir hassassiyet içinde yürütüldüğü belirtildi. KTTO, bu baskıların Kıbrıs Rum basınında geniş yer bularak, ticaretin yasal olduğunun vurgulanmasını ise olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Yerli ürünlerimizin satışı önceliğimizdir

Odanın, Kıbrıs Rum toplumundaki psikolojik engellerin aşılması ve Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaretin gelişmesi için 2004 yılından bu yana çok boyutlu bir lobi çalışması ve çeşitli projeler yürüttüğü belirtilen açıklamada, bunu yaparken alıcılarla satıcılar arasındaki ticari ilişkilerin zarar görmemesi için sorumluluk içinde hareket edildiği vurgulandı. “Önceliğimiz üreticilerimizdir, ürünlerini AB standartlarına taşıyabilmeleri ve mallarını satabilmeleridir” denilen açıklamada, özellikle patates ticaretinin çok özel koşullar gerektirdiği hatırlatıldı. Oda açıklamasında sözkonusu kurallar nedeniyle tohumdan satışın gerçekleştiği ana kadar belgelendirme ve denetim yapan AB uzmanları gözetiminde her satış için Oda bünyesinde yoğun bir teknik çalışma yürütüldüğü vurgulandı. Açıklama, gerek Yeşil Hat ticaretini artırmak, gerekse önyargıları kırmak için yürütülen çok boyutlu çalışmanın devam edeceğine vurgu yapılarak tamamlandı.