Privacy Policy

Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilen Projeler Kapsamındaki İhaleler

Gülgün Süt Mamülleri Ltd. İhale Duyurusu

Garanti Süt Ürünleri İhale Duyurusu

Arden Gıda Ltd. İhale Duyurusu

Mustafa Hacıali Ltd. İhale Duyurusu

Roseday Hayvancılık ve Çiftçilik Ltd.

Behaeddin Tosun

Melyos Hayvancılık Ltd.

 

KTTO İhaleleri

KTTO ATEŞDUVARI, NAS, SUNUCU ALIMI VE KURULUMU İHALESİ    

Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma ve Lojistik Forumu

Sayın Üyemiz,
Dışişleri Bakanlığı tarafından Odamız iletilen davete göre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın da katılması muhtemel Türk Devletleri Teşkilatı Ulaştırma ve Lojistik Forumu’nun 12-13 Eylül veya 13-14 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirileceği bilgi verilmiştir. Bahse konu Forumun temel amacının yeni ulaşım ve nakliye rotalarının oluşturulması ve geliştirilmesi için gereken yapıcı tartışma, bilgi paylaşımı ve işbirliği imkanları yaratılmasına olanak sağlayacak bir platform tesis edilmesi olduğu izah edilmektedir. Diğer taraftan Forum çerçevesinde TDT Demiryolu Yönetimleri Başkanları toplantısının da düzenleneceği aktarılmıştır.
Etkinliğe Üye ve Gözlemci ülkelerden üst düzey bürokratların, ilgili kurum ve kurluşlarından temsilciler ile üye ülkelerin Sanayi ve Ticaret Odalarından üretici ve ihracatçı firmaların katılım sağlamaları beklenmektedir.
Katılım göstermek için ilgi duyan firmalarımızın 18 Ağustos Cuma günü saat 17:00’ye kadar mustafaerguven@ktto.net e-posta adresinden Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ile temas kurmaları rica olunur.
Saygılarımızla,
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’den Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı

19 Temmuz 2023

20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak varlığını geleceğe taşıma açısından tarihi bir gündür.

20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıslı Rumların en büyük hayali olan enosisi engellemek için başlatılmış ve bu harekatla birlikte, enosis hayalleri tam anlamı ile yok olmuştur. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları iki ayrı bölgede toplanarak iki bölgeli ve iki toplumlu bir Kıbrıs’ın temelleri atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bu harekat sayesinde kendi bölgesinde yaşamakta ve kendi kendini yönetmektedir.

Bugün Kıbrıs Türk Halkı, uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına rağmen, kendi topraklarında, bağımsız bir devletin çatısı altında egemenliğini kullanmakta ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün de desteğiyle 49 yıldır barış ve huzur içinde yaşamını sürdürmektedir.

Bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olmamız ve gerekli olduğu durumlarda bu sorunların çözümü için kendi aramızda çeşitli mücadeleler yapmamız da, kendi kendimizi yönetmekte olduğumuzun çok somut bir delilidir.  Kıbrıs Türk halkı, bugün bir siyasi varlık olarak yaşamasını Barış Harekatı’na borçludur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu mücadeleyi sürmeye kararlıdır. Ada’da istikrarı sağlayacak bir anlaşma için olduğu kadar, daha iyi bir yönetim için de mücadele etmeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak isterim.

Kıbrıs Türk halkı, geçmişte yaşananları bir daha yaşamaması için, kendilerine düşen görevin, egemen varlığı ve özgür yaşamın simgesi olan KKTC Devletine, her koşulda sahip çıkmalı ve geleceğe taşımalıdır.

Mutlu Barış Harekatı’na katılıp omuz omuza savaşan Mehmetçik ve Mücahitlerimize şükranlarımı iletir, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, Kıbrıs Türkü’nün Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarım.

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ BELİRLENDİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 59’uncu dönem Oda Meclisi, bu akşam (19 Eylül – Pazartesi) ilk toplantısını yaparak Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini belirledi. Oda Başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz, kendisini bu göreve getiren KTTO Meclisi üyelerine teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, bu akşam yaptığı toplantı ile Başkan Vekillerini Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyelerini ise Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Evren Günsel Erçelik, Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu ve Yüksel Akay olarak belirledi.

2020 Yılı Kasım Ayı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Kasım Ayı Faaliyet Raporu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

2020 Yılı Ekim Ayı Faaliyet Raporu

2020 Yılı Ekim Ayı Faaliyet Raporu’na ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasası

Sayın Üyemiz,

“Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasası” Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yasanın amacı, bu Yasa altında izin almak suretiyle faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kuruluş, faaliyet ve çalışma esasları ile şirketlerin sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve tefeciliğin önlenmesini düzenlemektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu Yasa kurallarına tabidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası altında faaliyet izni alan bankalarca yapılan faktoring ve katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarınca yapılan finansal kiralama işlemleri için de bu Yasa kuralları uygulanır.

İlgili Yasa için lütfen tıklayınız.

Bilginize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,
Nilay Onbaşı Üresin
Ticaret Geliştirme Uzmanı

President of TCCC Turgay Deniz participated in the General Assembly of the World Chambers Federation

Turgay Deniz, President of the Turkish Cypriot Chamber of Commerce (TCCC), participated in the election of the General Council of the World Chambers Federation (WCF), the specialized unit of the International Chamber of Commerce (ICC) dealing with the Chambers of Commerce worldwide.

In the WCF General Council elections, total of 46 candidates participated and 20 members who will participate in 2020-2022 were determined.  In the membership elections of the WCF General Council more than 100 registered members voted.

TCCC President Deniz stated that the most important step was taken by ensuring the visibility of the Turkish Cypriot Chamber of Commerce and that the operations on this platform will continue. Deniz also noted that consultation with many Chambers was also made.

Since its establishment in the early 1950s, WCF has served as a platform where chamber leaders and senior executives communicate with each other and collaborate in areas that will benefit them in common, where problems are solved and opportunities are evaluated.

KTTO’dan ekonomik tedbirler paketine yönelik öneriler

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını başında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ekonomik önlemlere ilişkin görüşlerini hükümet ile paylaşmıştı. Salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları asgariye indirmek ve normal yaşama dönebilmek için her işletmenin desteğe ihtiyacı olacağını belirten Ticaret Odası, bu bağlamda özel sektörün desteklenmesi ve istihdamın korunması adına ekonomik önlemlere yönelik görüşlerini 20 Mart Cuma günü de kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin görüşler aşağıda sıralanmaktadır;

  • İşletmelerin katma değer vergisi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yükümlülüklerinin Nisan ayı sonuna ertelenmesi ve kamunun bir aylık finansman ihtiyacının Merkez Bankası kısa vadeli avansından karşılanması;
  • İşletmeler için finansal destek paketi hazırlanması ve satışları düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere çalışma sermayesi katkısı yapılması. Bu kapsamda, işletmelerin borç, çalışanlarına maaş ve diğer yükümlülüklerinde kullanılması için merkez bankası kaynaklı iskonto kredi paketi hazırlanması ve ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve kısa vadeli finansman imkanları sağlanması;
  • Temizlik ve hijyen malzemelerine geçici KDV indirimi sağlanması;
  • Fiyat İstikrar Fonuna tabii gıda ve hijyen ürünlerinin fonlarının geçici olarak kaldırılması ve ithalat süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması;
  • İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TMSF kaynakları kullanılarak faiz desteği sağlanması;
  • Akaryakıt ve enerji üzerindeki vergi yükünün özellikle petrol fiyatlarındaki düşüş dikkate alınarak azaltılması;
  • Takasın kapalı olması firmaların nakit akışına sekte vurmakta, dolayısıyla takas işlemlerinin başlaması ve kapalı firmaların çekinin karşılığı olmaması durumunda, çekin Mart ayı sonuna ötelenmesi;
  • Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur edilmeyerek maaş alması sağlanması. Yerli istihdam fonunun bu kapsamda kullanılması;
  • Gerek iş yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması, gerekse ekonomik durgunluk nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli çeklerin ve borç taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe neden olmasını önleyecek kararların ivedilikle alınması. Bu noktada, Hükümetin, vade uzatma veya ödeme ötelemesi ve gecikme faizi uygulanmamasını bankalar ile istişare etmesi;
  • Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya 15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde kararneme çıkarılarak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için zemin yaratılması.

 

Salgın süresinin uzaması ve diğer öngörülemeyen gelişmeler bu önerilerin geliştirilmesini ve detaylandırılmasını zorunlu kılmaktadır.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu süre zarfında Ekonomik Örgütler Platfomu ile sürekli istişare ederek, hükümet ile temaslarını sürdürmekte, görüş ve önerilerini paylaşmaktadır. Bu önerileri geliştirirken diğer ülke örneklerini takip etmeye önem vereceğiz.