Privacy Policy

Fiyat İstikrar Fonu Yasası

Sayın Üyemiz,

2024 Fiyat İstikrar Fonu, ( Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) ( Fona Yatırılacak Miktarlar) (Değişiklik)Emirnamesi olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Emirname” olarak anılan 2003 Fiyat İstikrar Fonu (Akaryakıt, Tarımsal Ürün ve Tüketim Maddeleri) (Fona Yatırılacak Miktarlar) Emirnamesi Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

 

2024 Yılı Tarımsal Desteklerin Belirlenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Bakanlar Kurulu, Tarımsal üretimde çevreye duyarlı üretimi yaygınlaştırmak, gıda ve yem güvenliğini sağlayarak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacı ile küçük-orta ölçekli
aile işletmelerini hedef alan, sektörde yaşanan veya yaşanması muhtemel problemlere çözüm üretmek, kayıtların güncel tutulmasını sağlamak ve rekabet edebilir bir sektör
oluşturulması amacıyla Tarım Destekleme bütçe sınırları dikkate alınarak, 2024 yılı için tarımsal desteklerin, ekte maddeler halinde belirlenmiş destek miktar ve yöntemlerine
göre verilmesine karar vermiştir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

 

İHALE KABUL TARİHİNİN UZALTILMASI : KTTO ATEŞDUVARI, NAS, SUNUCU ALIMI VE KURULUMU İHALESİ    

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Oda ihtiyaçları doğrultusunda Ateşduvarı, Nas, Sunucu Alımı ve Kurulumu kapsamında çıkılan ihalenin süresi 04 Mart 2024 Pazartesi saat 17:00’ye  kadar uzaltılmıştır.

İhale ile ilgili dökümanlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 1. İdari Şartname
 2. Sözleşme Taslağı
 3. Teknik Şartname
 4. Standart Formlar:
  İhaleye Katılım Beyannamesi
  Geçici Teminat Mektubu Örneği
  Mali Teklif Formu

 

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

İhale Kabul Tarihinin Uzaltılması : KTTO ATEŞDUVARI, NAS, SUNUCU ALIMI VE KURULUMU İHALESİ

Sayın Üyemiz,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Oda ihtiyaçları doğrultusunda Ateşduvarı, Nas, Sunucu Alımı ve Kurulumu kapsamında çıkılan ihalenin süresi 04 Mart 2024 Pazartesi saat 17:00’ye  uzaltılmıştır.

İhale ile ilgili dökümanlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 1. İdari Şartname
 2. Sözleşme Taslağı
 3. Teknik Şartname
 4. Standart Formlar:
  İhaleye Katılım Beyannamesi
  Geçici Teminat Mektubu Örneği
  Mali Teklif Formu

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Ön İzin Başvurularında Doğum Belgesi Tüm Çalışma İzni Başvurularında Vesikalık Fotoğraf Zorunluluğu Getirilmiştir

Sayın Üyemiz,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığın’dan Odamıza iletilen bilgiye gore; 04 Mart 2024 tarihinden itibaren tüm ÖN İZİN başvurularında çalışana ait DOĞUM BELGESİ ve TÜM ÇALIŞMA İZNİ başvurularında VESİKALIK FOTOĞRAF (35x45) zorunluluğu getirilmiştir. Ön izin ve Çalışma İzni başvurusu yapacak üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin 22 83 760 ve 0548 840 3760 numaralı telefonlardan Odamıza ulaşmalarını rica ederiz.

 

Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediyeler Yasası

Sayın Üyemiz,

Belediyeler Yasası altında tüm belediyelerimize ait  harçlar ve hizmetler tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanmışıtr .

Detaylı bilgi ve tüzüklere ulaşmak için;

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tıklayınız.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tıklayınız.

Lefke Belediyesi tıklayınız.

Girne Belediyesi tıklayınız.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi  tıklayınız.

İskele Belediyesi tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

 

Elektronik Sohbet Toplantıları – Özbekistan – Özbekistan Pazarına Giriş

Sayın Üyemiz,

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı organizasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Taşkent Ticaret müşavirlerinin katılımıyla “Özbekistan Pazarına Giriş”  konulu elektronik sohbet toplantısı düzenlenecektir.

Sohbet Toplantısı “Zoom” uygulaması üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplantıya linke tıklayarak kayıt olmak suretiyle katılabilirsiniz.

Özbekistan Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link : https://bit.ly/3HPJ62z

 

Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Kanada’nın Toronto şehrine, tüm sektörlerimizin katılımına açık bir ticaret heyeti düzenlenmesi.

Sayın Üyemiz,

Odamıza iletilen bilgiye göre Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Kanada’nın Toronto şehrine aşağıda detayları verilen Ticaret Heyeti düzenlenecektir.

 

Ticaret Heyeti Tarihi ve Yeri

28 Nisan – 1 Mayıs 2024 

 

Ticaret Heyet İsmi

Kanada (Toronto) Ticaret Heyeti

 

Kısa Bilgi

Kanada (Toronto) Ticaret Heyeti ile firmalarımızın yeni iş birlikleri tesis etmeleri, pazar araştırması yapmaları, yeni iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmelerinin yanı sıra iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir.

 

Başvuru:

Heyete başvuru için https://delegations.tim.org.tr/event/canada-toronto-2024/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu’nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

 

Katılım ve Detaylı Bilgi İçin:

Can Erdem KAYA/ 0 212 454 00 77 / erdem.kaya@immib.org.tr

Ali  BİLGİ / 0 212 454 06 72 / ali.bilgi@immib.org.tr

 

Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İspanya’ya tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti düzenlenmesi.

Sayın Üyemiz,

Odamıza iletilen bilgiye göre Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından İspanya’ya aşağıda detayları verilen Ticaret Heyeti düzenlenecektir.

 

Ticaret Heyeti Tarihi ve Yeri

22-25 Nisan 2024

 

Ticaret Heyet İsmi

İspanya (Madrid) Ticaret Heyeti

 

Kısa Bilgi

İspanya’ya tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup,  Madrid şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İspanyol iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği öngörülmektedir.

 

Başvuru:

Heyete katılım, başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının İMMİB Genel Sekreterliğine (selim.sahin@immib.org.tr e-posta adresine) ulaştırılmasıyla kesinleşecektir.

 

Katılım ve Detaylı Bilgi İçin:

Havva DENİZ/ 0 212 454 07 82 / havva.deniz@immib.org.tr

Selim ŞAHİN / 0 212 454 08 51 / selim.sahin@immib.org.tr

Ayça BAL / 0 212 454 01 84 / aycabal@tim.org.tr

 

Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Azerbaycan’ın Bakü şehrine, tüm sektörlerimizin katılımına açık bir ticaret heyeti düzenlenmesi.

Sayın Üyemiz,

Odamıza iletilen bilgiye göre Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye aşağıda detayları verilen Ticaret Heyeti düzenlenecektir.

 

Ticaret Heyeti Tarihi ve Yeri

01-04 Nisan  2024

 

Ticaret Heyet İsmi

Azerbaycan (Bakü) Ticaret Heyeti

 

Kısa Bilgi

Azerbaycan (Bakü) Ticaret Heyeti ile firmalarımızın yeni iş birlikleri tesis etmeleri, pazar araştırması yapmaları, yeni iş ve yatırım fırsatlarını değerlendirmelerinin yanı sıra iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılması hedeflenmektedir.

 

Başvuru ve ödemeler için son tarih:
19 Şubat 2024 Pazartesi

 

Başvuru:

Heyete başvuru için başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

 

Katılım ve Detaylı Bilgi İçin:

Gürkan KARAMAN – TİM / E-posta: gurkankaraman@tim.org.tr / Tel: 0212 454 00 90

Irmak TÜRKYILMAZ – TİM / E-posta: irmakturkyilmaz@tim.org.tr / Tel: 0212 454 03 01

 

Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası