Privacy Policy

İlgili Tüzükler

5 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul’da onaya sunulacak tüzük taslakları

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI İŞTİRAKLER TÜZÜĞÜ (TASLAK) KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI MECLİS KOORDİNATÖRÜ ÇALIŞMA USÜL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (TASLAK) KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI GENÇ GİRİŞİMCİLER KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (TASLAK) KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI KADIN GİRİŞİMCİLER KONSEYİ KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ (TASLAK) KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI DİSİPLİN TÜZÜĞÜ (TASLAK)

İkamet Tüzüğü

Sayın Üyemiz, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü 25 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu tüzük 90 gün sonra yürürlüğe girecektir. İlgili tüzüğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Elektronik Vergi Beyannamesi Sunma Zorunluluğu

Sayın Üyemiz, Vergi Usul Yasası tahtında Beyannamelerin Elektronik Ortamda Sunulması Zorunluluğu Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzük, Gelir ve Vergi Dairesi’ne kayıtlı tüzel kişi statüsündeki yükümlülerin aylık vergilendirme dönemleri itibarıyla sunmak zorunda oldukları yükümlü ve sorumlu beyannamelerini elektronik ortamda sunma zorunluluğunu getirmiştir. Elektronik ortamda sunulması zorunlu beyannameler yükümlülük şekli ve beyannamenin türü […]

Mal ve Hizmetler Yasa Tasarısı

Sayın Üyemiz, KKTC Cumhuriyet Meclisine sevk edilen Mal ve Hizmetler Yasa Tasarısı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle halkın bilgisine sunularak görüş ve öneriye açılmıştır. Söz konusu yasa tasarısıyla, şu anda uygulanmakta olan 21/1977 sayılı Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının günün koşullarının gerisinde kaldığı tespitinden hareketle yürürlükten kaldırarak yerine daha geniş kapsamlı bir yasa getirerek […]

Genel Tarım Sigortası Fonu Hk

Sayın Üyemiz, Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü 5.2.2019 tarihinde Resmi Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle, bir önceki 2000 Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü yürürlükten kalkmaktadır. Yürürlüğe giren söz konusu Tüzük sonucunda, ithal tarım ürünlerinden alınan %2 fon oranı aynı kalmıştır. Ancak, aşağıda görülebileceği […]

Güvenlik Kameraları Zorunlu İzin Hk.

Sayın Üyemiz, 23 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Yasası uyarınca Kent Güvenlik Sistemleri Kurulu oluşturulmuştur. Bu kapsamda, kamuya açık alanları görüntüleyen mevcut sabit kamera ve bilişim sistemlerinin 23 Ekim 2019 tarihine kadar kayıt altına alınması ve izinlendirilmesi zorunludur. Ayrıca, Kamuya açık alanları görüntüleyen sabit kamera ve bilişim sistemlerini kurmak isteyen kişiler, […]

Ekmeklik Un İthalatının Durdurulması Hk.

Sayın Üyemiz, Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre ekmeklik un ithalatı durdurulmuştur. Ülkemizdeki un değirmenlerinin üretim kapasitelerinin ülkemiz ihtiyacının üzerinde olması ve ülkemizdeki un değirmeni sayısındaki devam eden artışın getireceği rekabetin olumlu etkiler yaratacağı hususu ilgili Karar’da gerekçe olarak belirtilmiştir. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Toprak Ürünleri Kurumunun (T.Ü.K.) bu düzenlemeyle uğrayacağı gelir kaybının giderilmesi amacıyla […]

Ürün Güvenliği Tüzükleri

Sayın Üyemiz, 42/2014 sayılı Ürün Güvenliği Yasası tahtında yapılan ve aşağıda belirtilen tüzükler Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. CE İşareti ve Uygunluk Beyanı Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız) Onaylanmış Kuruluşlar ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız) Gaz Yakan Cihazlar Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız) Makineler Tüzüğü (Tüzük için lütfen tıklayınız) Oyuncak Güvenliği Tüzüğü (Tüzük […]

Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı Hk

Sayın Üyemiz, Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı Resmi Gazete’te yayımlanarak görüş ve öneriye açılmıştır. Yasa Tasarısı incelendiğinde aşağıda belirtilen hususlar dikkat çekmektedir. Optisyenlik mesleğini icra etme yetkisine sahip kişiler, optisyenlik müessesinde işletmesi bulunanlar ve bunların faaliyetleri bu yasa kapsamına girmektedir. Bir İzin Kurulu oluşturulması öngörülmektedir. Bu İzin Kurulu Sağlık Bakanlığından temsilci, Birliğe üye […]

2019 Reklam Levha Harçları Hk.

Sayın Üyemiz,   Resmi Gazete’de yayımlanan İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğüne göre 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren aşağıdaki harçlar yürürlüğe girmiştir.   Bir metre kareyi aşmayan reklam levhası, bildiri veya afiş: 190 TL Bir metre kareden büyük, iki metre kareden küçük reklam levhası, bildirisi veya afiş: 314 TL İki metre kareden büyük reklam levhası, […]