İthalat ve İhracat Prosedürleri

İthalat Prosedürü

KKTC’nde ithalat faaliyetinde bulunmak isteyen firmaların Ticaret Odası’na kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Gerekli ithalat izni Ticaret Dairesi’ne başvuru ile temin edilebilmektedir.
İthalatçı ve ihracatçı ihtiyaçlarını karşılayacak gelişmiş yerel bankacılık hizmetleri mevcuttur.
İthalat prosedürünü basitleştirecek ve bu alanda bürokratik engelleri minimize edecek gerekli tedbirler alınmaktadır.

İhracat Prosedürü

Herhangi bir tescil edilmiş şirket Ticaret Dairesi’nden gerekli ihracat lisansını alabilir.
Genellikle ihracat üzerinde herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

Mal Mülkiyeti

KKTC’nde taşınmaz mal satın almak isteyen yabancılar İçişleri, Bakanlığı’na başvurmak ve Bakanlar Kurulu’ndan onay almak zorundadırlar.

Ticaret Markası

Ticaret markası yedi yıllık bir süre için sicile kaydolunur ve markanın tescili her defasında on dört yıllık süreler için yenilenebilir.