Ürün Güvenliği Yasası

Sayın Üyemiz,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği uyum programı çerçevesinde hazırlanmış olan ve piyasaya sunulan ürünleri, üreten, ithal eden pazarlayan veya satan tüm birimleri ilgilendiren 42/2014 sayılı Ürün Güvenliği Yasası 2015 yılı Haziran ayında yürürlüğe girecektir. Yasa, gıda, canlı hayvan, canlı bitkiler dışındaki ürünleri kapsamaktadır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde üretilen ürünler içi 2016 Haziran ayında yürürlüğe girecek olan yasa hakkında, üreticileri ve ithalatçıları ve satıcıları bilgilendirmek amacıyla ürün güvenliği yasasının kapsamı, uygulanması ve denetimleri ilgili olarak 24.09.2014 tarihinde Kalkınma Bankası Kongre Salonunda düzenlenmiş olan seminerin sunumu ve 42/2014 sayılı ürün güvenliği yasa bilgilerinize getirir.

Saygılarımla,
Aysun Önet İleri
Genel Sekreter

Sunum ve yasayı indirmek için tıklayın